ห้องชุดเชียงใหม่ยังไม่ล้นตลาดแน่นอน

ตามที่มีข่าวว่าห้องชุดในจังหวัดเชียงใหม่จะล้นตลาดนั้นไม่เป็นความจริง จากการสำรวจของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่าห้องชุดในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 2,700 หน่วยจะขายหมดภายในเวลาประมาณ 1.5 เดือนเท่านั้น

จากการสำรวจในรายละเอียดพบว่าห้องชุดที่มีมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นห้องชุดระดับราคา 1-2 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 1,000 หน่วย จะสามารถภายในเวลาประมาณ 1 เดือนเท่านั้น ส่วนห้องชุดกลุ่มรองลงมาเป็นอันดับสองซึ่งมีราคา 2-3 ล้านบาท เหลืออยู่ประมาณ 500 หน่วย จะขายหมดภายในเวลาประมาณ 1 เดือนเท่านั้น สำหรับห้องชุดระดับราคา 3-5 ล้านบาท ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 600 หน่วย จะสามารถขายหมดภายในเวลาประมาณ 2 เดือน ส่วนห้องชุดที่มีราคา 5-10 ล้านบาท ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 200 หน่วย จะสามารถขายหมดได้ภายในเวลาประมาณ 5 เดือน ทั้งนี้เพราะว่าเป็นสินค้าที่มีราคากว่ากลุ่มอื่น นอกนั้นเป็นห้องชุดในระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเหลืออยู่ 400 หน่วย จะขายได้หมดภายในเวลาประมาณ 9 เดือน ซึ่งถือว่าขายช้าที่สุด แต่ก็ยังไม่ช้าจนเกินนัก

สำหรับในเขตใจกลางเมืองเชียงใหม่มีห้องชุดอยู่ทั้งหมด 10 โครงการ ปัจจุบันขายเหลือ 1,000 หน่วย และคาดว่าจะขายได้หมดภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ห้องชุดที่ยังเหลืออยู่มากที่สุดคือห้องชุดในระดับราคา 3-5 ล้านบาทจำนวนประมาณ 500 หน่วย แต่ก็คาดว่าจะขายได้หมดภายในเวลา 2.5 เดือน ทั้งนี้ในเขตใจกลางเมืองห้องชุดมีประมาณ 91% ของอุปทานทั้งหมด

ในเขตทั้งที่อำเภอสันทรายมีห้องชุดเหลือขายอยู่เพียง 130 หน่วย แต่จะขายหมดภายในเวลาประมาณ 8 เดือน ห้องชุดในอำเภอสันทรายมีสัดส่วนเพียง 3% ของอุปทานทั้งหมด ซึ่งถือว่าน้อยมาก อย่างไรก็ตามห้องชุดราคาตั้งแต่ 3 บาทขึ้นไป ซึ่งมีอยู่เพียง 15 หน่วย จะขายไม่ออกแต่ก็ถือว่ามีจำนวนน้อยมาก ไม่มีนัยสำคัญอะไร

สำหรับในเขตอำเภอสันกำแพงพบว่าห้องชุดเหลืออยู่เพียง 30 หน่วยและจะขายหมดภายในเวลา 5 เดือน ทั้งนี้เป็นห้องชุดในราคาประมาณ 1-2 ล้านบาท และถือว่าอุปทานห้องชุดในพื้นที่นี้เป็นเพียง 2% ของอุปทานที่เหลืออยู่ทั้งหมดเท่านั้น

ในเขตอำเภอดอยสะเก็ดก็มีอุปทานห้องชุดน้อยมากเหลืออยู่เพียงประมาณ 50 หน่วยเท่านั้นและคาดว่าจะขายหมดภายในเวลาประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้เป็นห้องชุดราคาถูกมากคือเฉลี่ยประมาณ 330,000 บาทต่อหน่วย อุปทานห้องชุดในอำเภอนี้เป็นเพียง 4% ของอุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมด

นอกจากนี้ในเขตอำเภอแม่ริมซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีอุปทานห้องชุดเพียง 8% ของอุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมด โดยขณะนี้มีห้องชุดเหลืออยู่เพียง 120 หน่วย แต่เป็นห้องชุดเก่าราคาประมาณ 2-4 ล้านบาท ซึ่งประกฎในพื้นที่นี้ห้องชุดขายแทบไม่ได้ ซึ่งอาจถือเป็นพื้นที่เดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่อาจจะประสบปัญหา แต่ทั้งนี้ก็มีอยู่เพียง 120 เท่านั้น

สำหรับเขตอำเภอหางดงซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใหม่ของตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีห้องชุดเพียง 3% ของอุปทานที่อยู่อาศัยทั้งหมด โดยขณะนี้เหลือขายอยู่เพียง 100 หน่วย และจะใช้เวลาขายอีกประมาณ 8 เดือน โดยทั้งนี้ห้องชุดส่วนใหญ่ขายในราคา 1-2 ล้านบาท จำนวนประมาณ 70 หน่วย

สำหรับในพื้นที่สุดท้ายคืออำเภอสารภีซึ่งเชื่อมต่อกับจังหวัดลำพูนกลับไม่พบโครงการอาคารชุดพักอาศัยแต่อย่างใดจึงไม่ปรากฎปัญหาการล้นตลาดของอาคารชุด ทั้งนี้ในเขตอำเภอสารภีมีการพัฒนาบ้านเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ถึงประมาณ 80% ของอุปทานที่เหลืออยู่ทั้งหมด 700 หน่วย

ดังนั้นการกล่าวว่าห้องชุดล้นตลาดในจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ตามในการลงทุนในอนาคต จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างใกล้ชิด ซึ่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จะนำเสนอในโอกาสต่อไป

เกี่ยวกับ ดร.โสภณ พรโคคชัย

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส (Agency for Real Estate Affairs...AREA) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานประเมินค่าทรัพย์สิน
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ดร.โสภณ พรโชคชัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร