BUILDER MAGAZINE  
 E-MAGAZINE 
 SUBSCRIBE TO OUR E-NEWS 
 CONTACT US  
 หน้าหลัก 
 แวดวงก่อสร้าง 
ข่าวสาร
ข่าวอสังหาริมทรัพย์
ข่าวก่อสร้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บทความพิเศษ
สัมภาษณ์พิเศษ
 อาคาร 
สถาปัตยกรรม
อาคารเขียว
บริหารจัดการอาคาร
 ดีไซน์ 
ออกแบบตกแต่ง
เรื่องชาวบ้านกับ ศ.ดร.บัณฑิต
ดาวน์โหลดแบบบ้าน
ดีไซน์เนอร์ ฮับ
 สินค้าและบริการ 
สินค้าแนะนำ
PRODUCT KNOWLEDGE
นวัตกรรม
ดีไซน์เนอร์ฮับ
โปรโมชั่น
 ค้นหาข้อมูล 
KNOW WHO
สมาคม-องค์กร
กฎหมายก่อสร้าง
ผังเมือง กทม.ใหม่
 สังคม 
สังคมก่อสร้าง และอสังหา
บอร์ดถามตอบ
 นิตยสาร 
BUILDER MAGAZINE
E-MAGAZINE
 งาน 
หางาน-สมัครงาน
ลงประกาศรับสมัคร
 

โดย Builder News วันที่ 13 พฤษภาคม 2556


กำแพงคอนกรีตกันรถ  (Concrete Barrier)
โดย คุณวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ


เครื่องกั้นบนทางหลวงเป็นอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์ที่มีไว้เพื่ออำนวยความปลอดภัยต่อยวดยานและคนใช้ทางเท้า เพื่อป้องกันมิให้ยวดยานที่เสียการควบคุมวิ่งเข้าชนสิ่งกีดขวาง หรือวิ่งเข้าไปในพื้นที่อันตราย  

อย่างการวิ่งออกนอกคันทาง ลงข้างทาง หรือเข้าไปในช่องจราจรของรถที่วิ่งสวนทางมา วิ่งเข้าชนตอม่อสะพานคนเดินข้าม เสาไฟฟ้า เป็นต้น  เครื่องกั้น  ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย  ได้แก่  ราวเหล็กกันอันตราย (Guard Rail), ลวดสลิงกันอันตราย (Guard Cable),  กำแพงตาข่ายรูปแบบต่างๆ  กำแพงคอนกรีตกันรถ (Concrete Barrier), ขอบทาง (Curb),  ต้นไม้หรือไม้พุ่มที่ปลูกไว้หนาทึบ, กรวยต่างๆ  ฯลฯ 

กำแพงคอนกรีตกันรถที่เห็นติดตั้งอยู่บนทางหลวงดูเหมือนกำแพงธรรมดา  แต่หลักเกณฑ์การออกแบบ คุณสมบัติ และประโยชน์ในการใช้งาน (Function) ของอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยนี้  ออกจะยุ่งยากซับซ้อนอยู่บ้าง  กำแพงกันรถนี้ออกแบบมาเพื่อใช้เบี่ยงเบนรถที่เสียการควบคุมวิ่งออกนอกทิศทางแล้วพุ่งเข้าชนกำแพง ให้เบนกลับออกมา (Redirect) วิ่งอยู่   ในช่องจราจรเดิม หรือเพื่อป้องกันมิให้รถวิ่งโดดข้ามขอบทางแบบเดิมที่สูงประมาณ  15-20 ซม.  และเข้าไปในช่องจราจรของรถที่วิ่งสวนทางมา หรือตกออกนอกคันทาง เป็นต้น

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่ออำนวยความปลอดภัยต่อรถยนต์ที่เสียการควบคุม  ได้แก่  สิ่งแวดล้อมข้างทางหลวง ความกว้างของเกาะกลาง  สิ่งอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง  เป็นต้น

สิ่งแวดล้อมข้างทางหลวง  ได้แก่
1.  ที่ว่างสองข้างทางหลวงภายในเขตทาง ต้องปราศจากสิ่งกีดขวางถาวร  เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ตอม่อ  และต้องกว้าง ขวางพอสำหรับรถที่เสียการควบคุมจะปรับตัวกลับเข้าในช่องจราจรเดิมหรือหยุดรถได้ทัน  ความกว้างนี้ขึ้นกับขนาดเขตทาง ความเร็วที่ใช้กำหนดเป็นมาตรฐานในการออกแบบ  และมาตรฐานต่างๆ ของทางหลวง  สำหรับทางด่วนความกว้างของพื้นที่ว่างนี้ต้องไม่น้อยกว่า  9.00 ม.  ห่างจากขอบผิวทางถึงเขตทาง  จากการวิจัยพบว่าจะช่วยรถที่เสียการควบคุมกว่าร้อยละ 80  ให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุรุนแรงได้  ถ้าจำเป็นต้องคงสิ่งกีดขวางไว้ภายในพื้นที่ระยะ 9.00 ม. นี้  ก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไว้เพื่อป้องกันมิให้รถวิ่งเข้าไปชน

2.  พื้นที่ว่างดังกล่าวข้างต้นต้องปรับให้มีความราบเรียบ หรือมีความลาดน้อย  โดยความลาดเอียงตามขวางกับแนวทางหลวงต้องไม่เกิน 1 : 6  รางระบายน้ำที่อยู่ข้างทางต้องราบและตื้น มุมต่างๆ ของโครงสร้างต้องมนกลมไม่เป็นเหลี่ยม เพื่อมิให้รถวิ่งที่วิ่งเข้าชนเกิดอันตรายร้ายแรง

ความกว้างเกาะกลาง  มีไว้เพื่อแยกทิศทางรถที่วิ่งสวนทางกันออกจากกัน  ป้องกันแสงไฟหน้ารถที่สาดส่องเข้าตาคนขับรถที่วิ่งสวนทางมา  หากเกาะกลางกว้างมากๆ ก็จะมีพื้นที่พอให้รถที่จะเลี้ยวหรือกลับรถหลบจอดรอได้ตรง  Median opening  ทางหลวงที่มีเกาะกลางที่กว้างน้อยกว่า 9.00 ม.  และมีปริมาณจราจรสูงมากกว่า 20,000 คันต่อวัน (ADT)  ควรมีกำแพงกันรถเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด 

สิ่งอำนวยความปลอดภัย  ในพื้นที่ว่างสองข้างทางหลวง  หากมีสิ่งกีดขวางที่ไม่อาจรื้อถอน หรือย้ายออกไปได้ ต้องติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยป้องกันมิให้รถเข้าไปชน  เช่น ราวเหล็กกันอันตราย หรือกำแพงคอนกรีตกันรถ (Concrete Barrier)

Concrete Barrier  แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน คือ แบบให้รถครูดไปตามความยาวของกำแพง และแบบรถชนปะทะ โดยแบบครูดไปตามความยาวที่จะเบี่ยงเบนรถที่เสียการควบคุมวิ่งเข้ามาชนนั้น ให้เบนกลับเข้าช่องจราจรเดิม ส่วนแบบปะทะชนจะช่วยลดแรงกระแทกของรถที่วิ่งเข้าชนด้วยมุมที่ป้านมากๆ หรือเกือบตั้งฉาก โดยลดกระแทกลง  ทำให้อันตรายไม่ร้ายแรงมาก

รูปแบบกำแพงคอนกรีตในปัจจุบันมีหลายแบบ ตามการวิจัยทดลองของหน่วยงานทางของรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา จึงมีแบบมาตรฐานกำแพงคอนกรีตกันรถของตนเอง โดยต้นฉบับดั้งเดิมเป็นของรัฐนิวเจอซี่  เรียกว่า  New Jersey Concrete Safety Shape Barrier ตามมาด้วยมาตรฐานของรัฐแคลิฟอร์เนีย  และอื่นๆ ส่วนมากจะมีรูปแบบใกล้เคียงกันมาก กำแพงนี้จะเบี่ยงเบนรถที่แฉลบเข้ามาชนให้เบนออกไป โดยตัวถังรถไม่ฉีกขาดเสียหาย  เพราะล้อหน้ารถยนต์จะวิ่งขึ้นไปตามส่วนลาดของกำแพงจนล้อลอยสูงขึ้น แรงเสียดทานของล้อกับผิวทางจะน้อย  รถจะถูกเบนกลับเข้าช่องจราจรเดิมด้วยความลาดของกำแพง  

กรณีที่รถวิ่งเข้าชนด้วยมุมที่ป้านมากๆ (ปะทะชน)  กำแพงนี้จะมีปฏิกิริยาสองต่อคือ กันชนหน้ารถจะปะทะกับส่วนลาดของกำแพงตอนบนและไถลขึ้นไปทำให้ตัวรถลอยสูงขึ้น  ขณะเดียวกันล้อหน้ารถจะวิ่งขึ้นส่วนลาดด้านล่างของกำแพงเกิดแรงอัดดันโชคอัพหน้าให้รถลอยตัวขึ้นอีก ทำให้ช่วยลดแรงกระแทกลงได้มาก  กรณีรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่กันชนเป็นพวกไฟเบอร์ไม่แข็งแรงหรือระยะกันชนถึงล้อหน้าสั้น กันชนหน้าจะยุบตัวเมื่อกระแทกกำแพงก่อนรถจะยกตัวลอยขึ้น แต่รถก็จะอยู่ในแนวที่ค่อนข้างขนานกับแนวกำแพง และล้อรถอยู่บนส่วนลาดของกำแพงส่วนล่าง  

แรงอัดล้อต่อโชคอัพรถและแรงเบียดขอบแก้มยางจะช่วยดันให้ตัวรถยกลอยสูงขึ้นเช่นกัน  จะเห็นได้ว่าส่วนลาดของกำแพงเป็นตัวที่มีหน้าที่สำคัญทำให้รถลอยตัวขึ้นและลดแรงปะทะ ล้อรถจะวิ่งครูดไปบนผิวหน้าของลาดของกำแพง  ดังนั้นผิวหน้าของลาดของกำแพงจึงต้องเรียบ  ปราศจากปุ่มปมของเศษคอนกรีตหรือเป็นแอ่งเพื่อรถจะได้ไม่สะดุด ข้อกำหนด (Specification) สำหรับงานก่อสร้างกำแพงคอนกรีตกันรถ ของกรมการขนส่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (State of California, Department of Transportation) ที่เกี่ยวเฉพาะด้านรูปร่าง  มีดังต่อไปนี้

1.  ต้องมีขนาด รูปร่าง  และมิติตามที่กำหนดในแบบ  ผิวคอนกรีตภายหลังการถอดแบบต้องเรียบ  ไม่มีปุ่มปม หรือรอยแอ่งยุบลงผิดไปจากแบบ
2.  เมื่อใช้บรรทัดตรงขนาดยาว  3.00 ม.  วางทาบบนสันบนของกำแพงต้องมีระดับเรียบ  โดยมีส่วนคลาดเคลื่อน ระยะห่างจากบรรทัดได้ไม่เกิน 6 มม.  ผิวด้านอื่นๆ เมื่อทาบด้วยบรรทัดแล้วให้มีส่วนคลาดเคลื่อนห่างจากบรรทัดได้ไม่เกิน 12 มม.
3.  เมื่อก่อสร้างกำแพงบนสะพาน ระดับความสูงของกำแพงต้องคำนึงถึง Camber ส่วนเผื่อเพื่อการแอ่นตัวของกำแพง ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมียวดยานวิ่งบนสะพานด้วย

จะเห็นได้ว่าการลดความรุนแรงของการชนนั้น  เกิดจากการยกตัวรถให้ลอยสูงขึ้นเพื่อลดความเสียดทานระหว่างยางรถกับผิวจราจร แต่ถ้ารถถูกยกสูงมากขึ้นไปในอากาศ  รถอาจจะส่ายไปมา หกคะเมนหรือพลิกกลับได้ ฉะนั้นมิติของช่วงที่เป็นลาดของกำแพงจึงต้องออกแบบให้เหมาะสม กำแพงคอนกรีตนี้ต้องติดตั้งให้ชิดขอบผิวทาง เพื่อล้อรถจะได้ไม่ ตะลุยลงไปในวัสดุไหล่ทางที่อ่อนตัวกว่าก่อนจะถึงกำแพง

กำแพงคอนกรีตนี้เดิมออกแบบให้ตามมุมหักต่างๆ กลมมนด้วยรัศมี 25 ซม.  เพื่อให้สะดวกต่อการใช้แบบหล่อแบบต่อเนื่อง (Slip form)  แต่ปัจจุบันเครื่องเทคอนกรีตกับแบบชนิดต่อเนื่องได้ถูกพัฒนาจนสามารถใช้กับแบบที่มีเหลี่ยมมุมได้ จึงไม่ต้องมนตรงจุดหักมุมอีกแล้ว  ระยะขอบที่ฐานของกำแพงที่สูง 7.5 ซม. นั้น  มีไว้เพื่อให้เป็นแนวสำหรับการปูผิวทางได้สะดวกและดูเรียบร้อยสวยงาม ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานของกำแพง ช่องเปิดสำหรับทางระบายน้ำในตัวกำแพงนั้นอย่าให้สูงเกินระยะฐาน  7.5 ซม.  เพราะช่องนี้หากอยู่บนส่วนลาดของกำแพง  กันชนหน้ารถหรือล้อรถอาจวิ่งเข้าไปสะดุด ทำให้รถเสียการทรงตัว  หรือเกี่ยวตัวถังรถฉีกขาดได้

สัดส่วนของกำแพงที่ต้องระวังมากในการออกแบบคือ  ช่วงที่เป็นส่วนลาดของกำแพง ระยะจากพื้นฐานของกำแพง ถึงจุดหักของลาดของกำแพง (A) ดังได้กล่าวในตอนต้น   เพราะเป็นตัวที่จะควบคุมแรงอัดที่กำแพงกระทำต่อโชคอัพหน้า ของรถ เพื่อยกตัวรถให้ลอยสูงขึ้น ระยะยิ่งยาวแรงอัดยิ่งมากรถก็ยิ่งลอยสูงขึ้นมาก ได้มีการทดลองเพื่อหาค่าของระยะส่วนนี้ โดยใช้กำแพงที่มีค่าความสูงของส่วนลาดของกำแพงต่างๆ กัน  จาก A ถึง F   

ผลจากการทดลองแสดงว่ากำแพงที่มีมิติตามแบบ F ใช้งานได้ปลอดภัยกว่า แต่ที่ยังไม่เป็นที่นิยมนำไปก่อสร้าง  เพราะผู้รับเหมาส่วนมากมีแบบหล่อแบบเดิมอยู่ ไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนใหม่  อีกประการหนึ่งคือแบบเดิมเมื่อมีการบูรณะด้วยการปูเสริมผิวทางเข้าไป  ก็จะใช้งานได้เหมือนแบบ F เพียงแต่ความสูงของกำแพงลดลงไปตามความหนาผิวทางที่เสริมเข้าไป  ซึ่งไม่เป็นปัญหากับรถยนต์ขนาดเล็ก  แต่กับรถ บรรทุกขนาดใหญ่จะมีประสิทธิภาพลดลงบ้างในกรณีที่วิ่งชนแรงมาก รถอาจยกลอยสูงขึ้นจนไปคร่อมอยู่บนสันของกำแพง

เพื่อป้องกันกรณีที่รถบรรทุกขนาดใหญ่อาจวิ่งชนแล้วขึ้นคร่อมบนสันของกำแพง  และวิ่งครูดต่อไปอีก  ตัวกำแพง จึงควรสูงไม่น้อยกว่า 81.5 ซม. (32 นิ้ว)   สำหรับรถบรรทุกลากพ่วง 18 ล้อ  กำแพงควรสูงไม่น้อยกว่า 107 ซม. (42 นิ้ว) และบนตัวกำแพงไม่ควรมีสิ่งใดๆ  อาทิ ป้าย  เครื่องหมายจราจร หรือหมุดเครื่องหมายสะท้อนแสงต่างๆ  กรณีที่ก่อสร้างกำแพงบรรจบกับราวสะพาน ระดับสันบนของกำแพงกับของราวสะพานต้องราบเรียบเสมอกัน  เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสะดุดเมื่อ  รถวิ่งปีนขึ้นครูดตามสันบนกำแพง

รูปแบบกำแพงคอนกรีตกันรถใหญ่ 
รถบรรทุกลากพ่วง มีฐานของตัวรถสูงจากพื้นถนน 135 ซม. ( 52 นิ้ว ) เป็นส่วนของตัวรถที่มีความแข็งแรงมาก ดังนั้นกำแพงคอนกรีตที่สูงกว่า 135 ซม.  ต้องเสริมเหล็กบริเวณตอนส่วนบนของกำแพงด้วย  เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตที่แตกออกจากการถูกชนกระเด็นไปถูกรถคันอื่นๆ  (เหล็กเสริมใช้เพื่อให้เกิดแรงยึดเกาะ Bonding Stress ยึดคอนกรีตที่แตกไม่เห็นหลุดกระเด็นไป) กรณีที่กำแพงต้องรับแรงกระแทกสูงมากๆ  อาจเนื่องจากมุมหรือความโค้งของถนน  ความหนาของสันบนกำแพงอาจขยายให้กว้างขึ้นเป็น 30 ซม. โดยไม่ต้องเสริมเหล็กเพิ่ม

จากการทดลองของหน่วยงานวิจัยทางหลวงของ Ontario ใช้กำแพงคอนกรีตสูง 107 ซม. สันบนหนา 30 ซม. ให้รถ บรรทุกลากพ่วงพุ่งชนด้วยแรง 36,000 กก.  และทำมุม 15 องศา ที่ความเร็วรถ 85 กม./ชม.  กำแพงมีร่องรอยเสียหายเพียงการแตกร้าวลึกตลอดความหนาของตัวกำแพง  ฐานกำแพง 7.5 ซม. ที่ถูกยึดไว้ด้วยเพียงผิวทางแอสฟัลท์หนาเท่ากันทั้งสองด้านไม่มีอาการขยับเขยื้อนเลย  รัฐต่างๆ หลายรัฐเคยทดลองด้วยกำแพงที่มีสันบนหนา 15-20 ซม. (6-8 นิ้ว) ความเสียหายที่เกิดจากการชนด้วยรถบรรทุกลากพ่วง  มีเพียงรอยแตกบิ่นของคอนกรีตตรงรอยต่อก่อสร้าง (Construction joint) เท่านั้น

รูปแบบกำแพงคอนกรีตแบบส่วนลาดของกำแพงคงที่
กำแพงคอนกรีตทั้งสองแบบดังกล่าวข้างต้น  มีข้อจำกัดเมื่อต้องทำการบูรณะเสริมผิวทาง  มิติต่างๆ ของกำแพง จะเปลี่ยนไปจากมาตรฐาน  ทำให้การใช้งานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  มีประสิทธิภาพลดลง  เพื่อแก้ข้อจำกัดนี้ รัฐแท็กซัสได้ออกแบบกำแพงคอนกรีตที่มีส่วนลาดของกำแพงคงที่ โดยมีความสูง 107 ซม.  ส่วนลาดของกำแพงทำมุม 10.8 องศากับแนวดิ่ง รัฐแคลิฟอร์เนียใช้แบบเดียวกัน  แต่ปรับมุมให้เป็น  9.1  องศา  ผลจากการทดลองให้รถวิ่งชนกำแพง ปรากฏว่าแบบของรัฐเท็กซัสใช้งานได้ดีพอๆ กับแบบของรัฐนิวเจอร์ซี่  ขณะที่แบบของรัฐแคลิฟอร์เนียใช้งานได้ดีเหมือนแบบ  F ของนิวเจอร์ซี่  แต่ยังไม่มีการทดลองใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ลากพ่วง

จากเนื้อหาข้างต้นจะเห็นได้ว่ารูปแบบของกำแพงกันรถที่มีรูปร่างแตกต่างกันนั้น  เพราะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ งานต่างกัน  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างหรือบำรุงรักษาทาง  ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงลักษณะการใช้งานของกำแพง ก่อนที่จะทำการบูรณะผิวทางที่มีกำแพงนี้ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำแพงกันรถนี้ว่ายังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือไม่  ทำนองเดียวกัน ขอบทางเท้าหรือขอบทางเท้าบนสะพานที่มีมิตินั้น ออกแบบไว้เพื่อให้รถที่เสียการควบคุมวิ่งเข้าขนราวสะพานนั้น  ต้องปะทะกับขอบทางนี้ก่อนเพื่อลดแรงกระแทกลงส่วนหนึ่ง 

เมื่อรถวิ่งต่อไปปะทะกับราวสะพานจะไม่แรงพอที่จะทำให้ราวสะพานหักตกลงในลำน้ำ การบูรณะเสริมผิวทางบนพื้นสะพานจะทำให้มิติของขอบทางนี้ลดเตี้ยลงรถจะปีนข้ามได้ง่าย  และแรงปะทะยังมีอยู่มากอาจชนราวสะพานหักทำให้รถตกลงใน ลำน้ำได้  เหล่านี้เป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยแต่มีความสำคัญมากไม่อาจมองข้ามไปได้  ความสูงของช่องลอดสะพานคนเดินข้ามทางและโครงเสาป้ายเหนือช่องจราจร  ความสูงของเสาป้ายข้างทาง  เหล่านี้ล้วนต้องนำมาพิจารณาเมื่อต้องทำการบูรณะปรับปรุงเสริมผิวทางเดิมให้หนาขึ้นจากเดิม
Read more
 

 ACTIVITY CALENDAR
13-14 สิงหาคม 2558
การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาฯ รุ่นที่ 31

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
15 สิงหาคม 2558
โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 12/58 "Interface w/ International บอกเล่าประสบการณ์งานส่องสว่างในต่างแดน"

ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ถ.พระราม9 
18-20 สิงหาคม 2558
การขาย-การตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับนายหน้า รุ่นที่ 26

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
22 สิงหาคม 2558
โครงการพัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 13/58 และ รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 4-58

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ
22-23 สิงหาคม 2558
การจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร/อาคารชุด รุ่นที่ 15

ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย


 TIME OUT


เว็บไซต์แนะนำ

  ศูนย์รวม ข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ บริการก่อสร้าง
  และตกแต่ง
  ศูนย์รวมข้อมูลนักแบบ และผลงานการออกแบบ
  ทุกประเภท
   ENERGY SAVING
   HOTGOLF CLUB
   BusandTruck media


 TTF International Co.,LTD.


 200/7-14, Soi Ramkhamhaeng 4,Ramkhamhaeng Rd., Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand.

 Tel : (66) 2717 2477 Fax : (66) 2717 2466 www.TTFIntl.com   © Copyright TTF International Co.,Ltd. All Rights Reserved