J.D.POOLS CO.,LTD
ตำแหน่งงาน: วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง
จำนวนที่รับสมัคร: 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท): 20,000 – 30,000
รูปแบบงาน: งานประจำ
รายละเอียดงาน:

– วางแผนและกำหนดการก่อสร้างสระว่ายน้ำของแต่ละหน่วยงาน
– คำนวณปริมาณการใช้วัสดุในการก่อสร้างสระว่ายน้ำ
– ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– คำนวณปริมาณ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
– ออกแบบ งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ ในส่วนงานเพิ่ม งานแก้ไข
– สำรวจความคืบหน้า ผลงานการก่อสร้างสระว่ายน้ำ
– จัดทำ BOQ งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ
– คัดเลือกผู้รับเหมา และตรวจสอบราคาเสนองานของผู้รับเหมาเบื้องต้น
– ควบคุมราคา และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ
– ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างสระว่ายน้ำของบริษัทฯ ทุกประเภทรวมทั้งงานก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ควบคุมวิธีการนำวัสดุไปใช้ ของช่าง และผู้รับเหมา
– ควบคุมวิธีการทำงานของผู้รับเหมา
– สร้างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการก่อสร้างและต่อบริษัทฯ
– ข้อมูลในการตรวจสอบและสำรวจทั้งหมด รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
– สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิศวกรรมกับฝ่ายขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
เพศ: ชาย
อายุ(ปี): 25-35 ปี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรโยธา
ประสบการณ์(ปี): 3 – 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม:
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
– ประมาณการต้นทุนและต่อรองราคาแบบก่อสร้างให้ได้ในงบประมาณที่บริษัทกำหนด
– สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้
– สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD 3D ได้

สวัสดิการ:
– ประกันสังคม
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
– ค่ายานพาหนะ
– ค่าตอบแทนพิเศษ
– ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต (ทุกเขต/อำเภอ)
วันหยุด: วันอาทิตย์
เวลาทำงาน: 08:00 น. – 17:00 น.
ข้อมูลติดต่อ:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสุธาทิพย์

J.D. POOLS CO., LTD
2184 – 2186, 2192 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์: 02-319-2526-8 ต่อ 102, 061-404-6093 
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: www.jdpools.com