บางบุคคล “ศิลปะ” อาจสื่อถึงความคิด หรือ บางบุคคล อาจจะสื่อถึงสภาวะของอารมณ์ จิตใจ ความเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งความรู้สึกอันละเอียดอ่อน ในโอกาสนี้ทาง Buildernews ได้มีโปรเจ็กต์ดีๆ ที่จะพาทุกท่านไปเปิดโลกกับนวัตกรรมทางความคิดแห่งโลกของการออกแบบ จากผลงานดีไซน์เนอร์ Tokujin Yoshioka ผู้มีชื่อเสียงด้านการออกแบบในระดับนานาชาติ ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบฉากศิลปะร่วมสมัยผ่านงานนิทรรศกาลที่ถูกจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์กรุงโตเกียว

Glass Project คือหนึ่งในงานนิทรรศกาลศิลปะทรงคุณค่า ด้วยหลักการออกแบบวัสดุให้อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เดิมๆ ผ่านแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์และการทดลอง โดยสาระสำคัญก็คือความต้องการให้ผู้ที่เข้าชม ได้สัมผัสถึงความเปลี่ยนผ่านการตกกระทบระหว่างแสงและวัตถุเบื้องหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสะท้อนแนวคิดถึงความสลับซับซ้อนทางธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นการสะท้อนถึงภายใต้จิตใจและความทรงจำของผู้คนได้เป็นอย่างดี

ผลงานทุกชิ้นภายในงานจะถูกรังสรรค์ปั้นแต่งขึ้นด้วยกระจกทั้งหมด ซึ่งไฮไลต์หลักของงานที่น่าติดตามก็คือ Water Block ม้านั่งหรือที่นั่งกระจก โดยพื้นผิวของเจ้าม้านั่งนี้ มีความคล้ายคลึงกับภาพของน้ำตกสะท้อนแสง ซึ่งหากเมื่อได้สะท้อนกับแสงแล้วจะมีความหักเหและเฉดสีหลากหลายรวมตัวกันบนพื้นผิววัสดุ นอกจากนั้นยังมีโปรเจ็กต์สถาปัตยกรรมกระจก Kou-an glass tea house  และ Rainbow church รวมถึงผลงานล่าสุด glass watch prism ที่พร้อมให้ผู้เข้าชมได้ซึมซับถึงนวัตกรรมและศิลปะการออกแบบสุดทันสมัย

www.designboom.com