ในช่วงเดือนกันยายนปี 2018 a21studio ได้ร่วมมือกับ handhome platform จัดนิทรรศการ “the doorknob” ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงมลพิษต่อโลก ที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์  สืบเนื่องจากการบริโภคสิ่งของต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นขยะที่เป็นมลพิษจากน้ำมือของเราเองโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากสิ่งของต่างๆ ในปัจจุบัน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและถูกแทนที่ได้อย่างง่ายดาย เพราะทุกอย่างพร้อมผลิตและพร้อมจัดส่งให้ถึงตัวบุคคลได้ในทันที
แต่การบริโภคทุกครั้งนั้นมีต้นทุนที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ได้มาในลักษณะของตัวเงิน แต่เป็นการสูญเสียสภาพแวดล้อมที่ดีลงไปเรื่อย ๆ ในขณะที่เราทุกคนบริโภคสิ่งของและฝังกลบขยะเหล่านั้นทุกวัน จึงทำให้เกิดมลพิษอย่างสูงต่อโลกของเรา
โครงการครั้งล่าสุดของ a21studio และ handhome platform ได้พยายามค้นหาวิธีการแทนที่วัสดุก่อสร้างทั่วไป ด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่พวกเขาได้เก็บรวบรวมไว้ ซึ่งวัสดุเก่าที่ได้เก็บรวบรวมไว้นี้เป็นชิ้นส่วนที่มีความสวยงามและคลาสสิกภายในตัวของมันเอง บางชิ้นไม่สามารถหาและผลิตขึ้นได้ใหม่อีก
ทีมจัดงานอธิบายเพิ่มเติมว่า  “เรามุ่งไปที่การสร้างคู่มือการสร้างบ้านจากวัสดุที่ถูกเก็บมา คู่มือเล่มนี้จะรวบรวมวิธีการ และการประยุกต์ใช้งานของวัสดุแต่ละอย่างในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร เราเริ่มต้นโครงการหนังสือคู่มือเล่มนี้ด้วยการจัดนิทรรศกาลจัดแสดงวัสดุที่เราค้นพบและหามาได้ และเปลี่ยนมันให้องค์ประกอบย่อยที่สุดในการก่อสร้าง”

 

ขอบคุณ : https://www.designboom.com/architecture/a21studio-handhome-doorknob-10-07-2018/?utm_source=designboom+daily&utm_medium=email&utm_campaign=a21studio+turns+waste