the boundaries of this thai restaurant are defined by floating charred wood lamellae
sher maker โชว์ผลงานโครงการปรับปรุงร้านอาหาร “ศรีพยงค์” ในจังหวัดเชียงใหม่  ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ธุรกิจของคนรุ่นก่อนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำแผ่นผิวหน้าไม้ถ่าน มาใช้ในการออกแบบส่วนต่อขยายที่เชื่อมกับห้องครัว เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่เดิม

sher maker sripayong designboom

ทีมออกแบบให้ที่มาถึงแนวคิดว่า ผนังเป็นสิ่งสำคัญในการระบุขอบเขตพื้นที่ของร้าน แต่ก็ต้องสามารถสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้กับผู้มาใช้บริการได้ด้วย จึงใช้การยกผนังไม้โปร่งแสงขึ้นเหนือพื้น เพื่อเป็นการจำกัดมุมมองและสามารถกรองแสงแดดได้ และผู้ใช้บริการสามารถมองทะลุผ่านจากภายในได้ ขณะที่โครงสร้างของอาคารทำมาจากโครงเหล็กซึ่งใช้สำหรับยกทั้งหลังคาและแผ่นไม้ที่แขวนอยู่เหนือพื้น

sher maker sripayong designboom

sher maker sripayong designboom

 

ที่มา : https://www.designboom.com/architecture/sher-maker-sripayong-boundaries-thai-restaurant-charred-wood-lamellae-12-26-2018/?utm_source=designboom+daily&utm_medium=email&utm_campaign=the+boundaries+of