บริษัทออกแบบ : EM2N
ที่ตั้ง : Allmendstrasse 147–157, CH-8041 Zurich, Switzerland
พันธมิตร : Mathias Müller, Daniel Niggli
ผู้ร่วมงาน : Christof Zollinger (Project execution), Fabian Hörmann (competition)
หัวหน้าโครงการ : Martin Broder, Ines Schmid, Martin Schriener
ทีมบริหารโครงการ : Onur Akin, Duarte Brito, Pascal Dechenaux, Oke Hauser, Fabian Kleine, Bernard Radi, Sabine Ricken, Hugo Torre, Jorrit Verduin, Caroline Vogel, Winfried Schneider
พื้นที่ : 14,950 ตารางเมตร
ปี : 2017
ภาพ :Damian Poffet
ผู้ผลิต : Santa & Cole
ทีมออกแบบให้ที่มาของโครงการว่า เนื่องจากแปลงที่ดิน A ที่มีลักษณะยาว ก่อให้เกิดลักษณะของจุดเริ่มต้นเขตเมืองสีเขียวใหม่ ประกอบกับได้รับอิทธิพลจากจากรูปแบบของถนนและทางรถไฟที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้ทีมออกแบบใช้สถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาอาคารที่มีรูปทรงที่แคบและยาว รวมถึงมีเอกลักษณ์

รูปทรงเรขาคณิตอันเป็นเอกลักษณ์ นำไปสู่การออกแบบอพาร์ทเมนท์ที่หันหน้าไปยังทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ไปยังห้องส่วนกลางและสวนบนหลังคาที่ใช้ร่วมกัน ตัวอาคารมีโครงสร้างที่หนาแน่นด้วยระบบผนังและพื้น  เน้นการผสมผสานระหว่างแนวตั้งและแนวนอน  เมื่อนำมาใช้ร่วมกับหน้าต่างที่มีขนาดที่แตกต่างกันสิ่งนี้จึงนำไปสู่องค์ประกอบของหน้าอาคารที่มีความหลากหลาย แต่ดูราบเรียบ และส่วนของชั้นล่างนั้นใช้สำหรับงานเชิงพาณิชย์  และทางเดินธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่ทางเข้าของตัวอาคาร

ที่มา : https://www.archdaily.com/908266/housing-greencity-building-plot-a1-em2n