ทีมงานสถาปัตยกรรมในกรุงเทพฯ ได้บรรเจิดความคิดในการปรับปรุงโรงเรียนสอนคนตาบอดที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพราะมีความต้องการช่วยเหลือ และเพิ่มพัฒนาการ ส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตั้งแต่วัยเด็ก โดย Project นี้ต้องการกระตุ้นให้น้องๆ เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่นบนกำแพง

ระเบียงถูกปรับให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้

โดยทางทีมงานได้เสริมแผ่นเหล็กบริเวณภายในอาคาร ห้องเรียน และระเบียง โดยแผ่นเหล็กทั้งหมดที่เสริมได้มีการเจาะรูแล้วใส่ของต่างๆ เช่นรูปสัตว์ รูปทรงเรขาคณิต เพื่อสร้างสัมผัสใหม่ๆ ให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา รวมถึงพื้นภายในห้องเรียนก็ได้มีการใส่รายละเอียดให้น้องๆ ได้มาเล่นด้วย

กระดานแห่งการเรียนรู้
ที่พื้นก็ยังมีอักษรเบรลล์ให้น้องๆ ได้เล่น

อีกทั้งยังมีการสอนน้องๆ ให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การนำกลิ่นก๊าซมาให้น้องๆ ได้รับรู้ถึงกลิ่น เสียงสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อนกระตุ้นการรับรู้ของน้องๆ

ทั้งนี้ ทีมงานหวังว่า โครงการนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนผู้พิการทางสายตาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของน้องๆ ให้เติมโตอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จ

ถึงแม้ว่าผู้พิการทางสายตาจะมองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้ ถ้าเราสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพวกเขา คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ

 

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบจาก

creative crews clads classroom with interactive braille walls in a thai school