หลายคนคงนึกสงสัยว่าสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ด้วยแรงงานคน การขนส่งผ่านรอก กลิ้งไปตามทางลาด ฯลฯ ก่อนจะมีวิศวกรรมที่ทันสมัยและเครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครันเช่นปัจจุบัน แต่ก็ยังสวยงามน่าดึงดูดและมีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายไปตามกาลเวลาเอาเสียเลย

แล้วคุณเคยคิดกันต่อไหมว่าหากใช้กระบวนการสร้างด้วยวิธีการและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท้ายที่สุดแล้วสถาปัตยกรรมอันทรงเสน่ห์เหล่านั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่กัน?

เพื่อหาคำตอบ พวกเราจึงคำนวณค่าวัสดุ ไปจนถึงมิติต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรมนั้นในการประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสร้าง 9 สิ่งมหัศจรรย์เพื่อไขข้อสังสัยนี้กัน!

สโตนเฮนจ์ (Stonehenge)

ว่ากันว่าสโตนเฮนจ์ถูกสร้างขึ้นจากก้อนหินขนาดมหึมาจำนวน 160 ก้อน (หิน Sarsen 80 ก้อน และหิน Bluestone 80 ก้อน) ซึ่งพวกเราคิดมูลค่าของวัสดุด้วยการประมาณน้ำหนักหินทั้งหมดที่ใช้ในการสร้าง รวมกับราคาของหินแต่ละชนิดต่อตัน โดยที่สโตนเฮนจ์จำลองในออสเตรเลียใช้เวลาในการสร้าง 2 ปี ต้องใช้เครน 140 ตัน และแรงงานคน ทำให้ได้สโตนเฮนจ์ที่ใกล้เคียงของจริงในมูลค่า 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 3.5 ล้านดอลลาร์

 

สวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon)

แม้ว่าตอนนี้จะไม่มีร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างอันสวยงามอย่างสวนลอยแห่งบาบิโลนเหลืออยู่ แต่ครั้งหนึ่ง นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกอย่าง “ดีโอโดรัส” ก็เคยบันทึกเอาไว้ว่าสวนลอยแห่งนี้มีขนาดยาว 100 ฟุต และกว้าง 100 ฟุต จากการค้นคว้าของเรา พบว่าสวนแห่งนี้มี 5 ชั้น และมีขนาดทั้งหมดประมาณ 50,000 ตารางฟุต ซึ่งเทียบเท่ากับโรงแรม Parkroyal ในสิงคโปร์ ในการสร้างที่ใช้ต้นทุนประมาณ 430 ดอลลาร์ต่อตารางฟุต ทำให้การสร้างสวนลอยแห่งนี้ในปัจจุบันจะใช้งบประมาณทั้งหมด 31.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 31.5 ล้านดอลลาร์

 

วิหารพาเธนอน (Parthenon)

วิหารแห่งนี้ถูกสร้างจากหินอ่อนปนะมาณ 1 แสนตัน โดยจาก U.S. Geological Survey มูลค่าเฉลี่ยของหินอ่อนต่อตันคือ 304 ดอลลาร์ ทำให้มูลค่าของการสร้างวิหารนี้จะตกอยู่ที่ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากจะเป็นวิหารที่สร้างจากหินอ่อนแล้ว พาเธนอนยังเป็นที่รู้จักกันดีในแง่ของวิหารที่ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมเสาแบบดอริก (หนึ่งในสามของรูปแบบสถาปัตยกรรมเสาโบราณของกรีก) สูง 34 ฟุต โดยพวกเราคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการเพิ่มต้นทุนของเสาขนาดเล็ก และรูปสลักหินอ่อน 50 ตัวที่แกะสลักเป็นผ้าสักหลาดแทน

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 35 ล้านดอลลาร์

 

นครวัด (Angkor Wat)

นครวัดถูกประมาณมูลค่าจากการสร้าง Viraat Ramayan Mandir วัดฮินดูที่กำลังจะสร้างขึ้นในอนาคตให้เป็นแบบจำลองของนครวัด ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 78 ล้านดอลลาร์ โดยมูลค่าในการสร้างของนครวัดในปัจจุบันคือครึ่งหนึ่งของการสร้าง Viraat Ramayan Mandir ทำให้อยู่ที่ประมาณ 39 ล้านดอลลาร์

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 42 ล้านดอลลาร์

 

มาชู ปิกชู (Machu Picchu)

มาชู ปิกชูกินพื้นที่ประมาณ 125.8 ตารางไมล์ โดยมีขนาดกว้าง 530 เมตร สูงประมาณ 200 เมตร ซึ่งเทียบเท่ากับขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,140,917 ตารางฟุต ซึ่งพวกเราคำนวณต้นทุนจากหินแกรนิตต่อตารางฟุตไว้ที่ 50 ดอลลาร์ ทำให้ต้องใช้มูลค่าของวัสดุในการสร้างประมาณ 57 ล้านดอลลาร์

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 70 ล้านดอลลาร์

 

ทัช มาฮาล (Taj Mahal)

พวกเราคำนวณตึกหลักซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 237,000 ตารางฟุต โดยคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากหินอ่อนและอิฐต่อตารางฟุต นอกจากนี้ยังคิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบภูมิทัศน์โดยรอบของสวนด้านนอก โดยคิดจากแบบจำลองขนาดเล็กในบังกลาเทศเพื่อคิดมูลค่าทั้งหมดของทัช มาฮาล

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 110.5 ล้านดอลลาร์

 

โคลอสเซียม (Colosseum)

สถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงโคลอสเซียม คือ แบบจำลองที่ลาส เวกัส ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้าง 142 ล้านดอลลาร์ โดยใช้ฐานที่เป็นโครงสร้างรูปวงรีขนาด 197,000 ตารางฟุต พวกเราประมาณค่าใช้จ่ายจากแบบจำลองอยู่ที่ 824 ดอลลาร์ต่อตารางฟุต ดังนั้น A261 ที่เป็นแบบจำลองการสร้างโคลอสเซียมขนาด 36 ตารางฟุตจะใช้งบอยู่ที่ 215 ล้านดอลลาร์ในการวางโครงสร้าง โดยที่ต้องใช้หิน Travertine 1 ล้านตันในการสร้างโคลอสเซียม ซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก 19.8 ล้านดอลลาร์ และมีค่าแรงของแรงงานประมาณ 22 ล้านดอลลาร์ (จากการประเมินค่าของ HomeAdvisor)

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 435.3 ล้านดอลลาร์

 

มหาพีระมิดแห่งกิซา (Great Pyramid of Giza)

มหาพีระมิดแห่งกิซาถูกสร้างจากอิฐ 2.3 ล้านก้อน โดยพวกเราคำนวณราคาของหิน Limestone ต่อตัน จากน้ำหนักเฉลี่ยของอิฐที่ใช้สร้างพีระมิด (ประมาณ 2.5 ตัน) และได้มูลค่าวัสดุอยู่ที่ 1.14 ล้านดอลลาร์ บวกกับค่าใช้จ่ายเรื่องของแรงงานอีกทั้งหมด 102 ล้านดอลลาร์จาก HomeAdvisor ทำให้ได้มูลค่าในการสร้างมหาพีระมิดนี้อยู่ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 1.2 พันล้านดอลลาร์

 

กำแพงเมืองจีน (The Great Wall of China)

กำแพงเมืองจีนจำลองขนาดเล็กกว่าของจริง ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่นานกิง ประเทศจีน ซึ่งมีมูลค่าในการสร้างกำแพงยาว 2.5 ไมล์ ทั้งหมด 600,000 ดอลลาร์ โดยที่เราสามารถประมาณได้ว่าจะใช้ทุนทั้งหมด 303,000 ดอลลาร์ต่อไมล์เพื่อสร้างกำแพงขนาดจริง โดยที่กำแพงเมืองจีนขนาดจริงมีระยะทางทั้งหมด 13,170 ไมล์ ซึ่งแปลว่าจะใช้ทุน 21 พันล้านดอลลาร์ในการก่อสร้าง บวกกับค่าแรงงานในจีนที่เกือบเทียบเท่ามูลค่าของการก่อสร้างซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายอีก 21 พันล้านดอลลาร์ ทำให้การสร้างกำแพงเมืองจีนในปัจจุบันมีมูลค่า 42 พันล้านดอลลาร์

งบประมาณทั้งหมดในการสร้าง: 42 พันล้านดอลลาร์

สิ่งปลูกสร้างในอดีตกาลถือว่าเป็นตัวอย่างของความสำเร็จทางวิศวกรรมที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่สามารถลบล้างได้จากกาลเวลา และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในความยิ่งใหญ่และสวยงาม ในขณะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยย่นระยะเวลาและลดแรงงานในการสร้างสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นเหล่านี้ได้ แต่มันก็ยังท้าทายและมีมูลค่าในการก่อสร้างที่ไม่ต่างจากอดีต แต่ท้ายที่สุดแล้วอุปสรรคเหล่านี้ก็ไม่เคยตีกรอบความสามารถของมนุษย์ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์ข้ามผ่านกาลเวลาได้เลย

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.bigrentz.com/blog/cost-build-ancient-structures