The Getty Center เป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยทางศิลปะ ตั้งอยู่บนยอดเขา Santa Monica กรุง
Los Angeles สร้างราว ๆ ปี 1984 – 1997 ในช่วงที่เปิดสถานที่ใหม่ ๆ เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ที่เข้าชมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก The Getty Center เป็นสถานที่ที่มีวิว 360 องศาในการชมเมืองไล่ตั้งแต่เมือง ภูเขา ชายทะเล ยาวไปจนถึงเส้นขอบทะเล

และสถาปนิกที่รังสรรค์ความงดงามแห่งนี้คือ Richard Meier ชายผู้มีลายเซ็นในเรื่องของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นสีขาวเรียบง่ายหรือที่เรียกกันว่า Meier White สำหรับ The Getty Center เป็นงานขาวที่มากกว่าขาว เป็นงานขาวแบบ “Off White” และยังมีการใช้หิน Travertine ที่มีสีขาวนวล เพื่อลดการสะท้อนของแสงอาทิตย์ อาจเป็นมลภาวะทางสายตาให้กับผู้คนระแวกนี้

เรียกได้ว่า The Getty Center เป็นผลงานของ Meier ที่สลัดความเป็น Meier ทิ้งออกไปหมด เป็นอีกหนึ่งงานสุดพิเศษที่เขาตั้งใจออกแบบขึ้นมา

Meier ต้องการให้ The Getty Center มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมโรมยุคเก่าผสมผสานความวุ่นวายและทันสมัยของกรุง Los Angeles เจ้าตัวหิน Travertine ที่นำเข้ามาจาก Italy ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาเลือกใช้ การจัดการรูปแบบของพื้นที่ก็ให้อารมณ์ของความ Modern อย่างมาก การเลือกใช้วัสดุ การตกแต่ง ทำออกมาได้อย่างสวยงามและลงตัว

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.thoughtco.com/

https://www.archdaily.com/103964/ad-classics-getty-center-richard-meier-partners-architects?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

richardmeier.com