Serge Attukwei Clottey ศิลปินชาวกานาเจ้าของผลงาน The Wishing Well ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนทิวเขาเล็ก ๆ ย่านโคเชลลา แวลลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวัสดุที่เขานำมาใช้ คือเศษซากแกลลอน Kufuor

The Wishing Well

ทำไมต้องเป็น Kufuor ด้วย?

ย้อนกลับไปหลายปีก่อน มีการขนส่งน้ำไปยังประเทศกานา โดยภาชนะที่ใช้คือแกลลอน Kufuor ที่มีเอกลักษณ์คือที่เหลืองขนาดใหญ่ และจากนั้น มันก็กลายเป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ชาวบ้านก็นำแกลลอนเหล่านี้ ไปใช้ตักน้ำดื่ม และกักเก็บไว้ ซึ่งเกิดผลเสียอย่างมาก ทั้งในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

The Wishing Well

คุณภาพของน้ำที่ชาวบ้านนำไปใช้นั้น ไม่สะอาด และอาจส่งผลเสียในด้านสุขภาพ และชาวบ้านที่ยากไร้ หากเจ็บป่วยก็ไม่สามารถพาตัวเองหรือญาติพี่น้องไปหาหมอได้

The Wishing Well

“Kufuor เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจที่ทำให้เราตระหนักถึงผลกระทบจากที่จะส่งต่อไปยังมนุษย์และธรรมชาติ ในด้านศิลปะ เราทำได้แค่นำเสนอในอีกมุมมองหนึ่ง ให้คนทั่วโลกเห็น แต่ในโลกความเป็นจริง ชาวกานาก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าแกลลอน Kufuor อย่างนี้อีกต่อไป” Clottey กล่าวทิ้งท้าย

The Wishing Well

ปัจจุบันชาวกานาได้นำแกลลอน Kufuor ไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นเช่น ถนน กำแพงบ้าน เก้าอี้ ลำโพง รวมถึงงานศิลปะอื่น ๆ ซึ่ง The Wishing Well ก็เป็นหนึ่งในนั้น มีรายงานว่าแกลลอน Kufuor เป็นเหมือนเครื่องมือล่าอาณานิคมในแอฟริกาอย่างหนึ่งของประเทศโซนยุโรป แต่ก็ไม่รู้ว่า มันมีความจริงเท็จมากน้อยแค่ไหน

The Wishing Well

The Wishing Well

The Wishing Well

 

Source

https://www.thisiscolossal.com/2021/03/serge-attukwei-clottey-wishing-well/