พื้นที่ใต้สะพาน ในกรุงโซลถูกทิ้งร้างไร้ประโยชน์จนกลายเป็นจุดอับ และก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม หลาย ๆ ประเทศจึงเกิดแนวความคิดปรับปรุงพื้นที่จุดอับเหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อชุมชนด้วยออกแบบอย่างสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย และให้ประโยชน์ต่อชุมชนเช่นRoof Square’ โครงการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างใต้สะพานขนาดใหญ่ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อชุมชนเขต Dongdaemun-gu กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Roof Square ออกแบบโดย HGArchitecture เป็นโครงการนำร่องเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและภูมิทัศน์เมือง โดยพัฒนาพื้นที่ใต้สะพานลอยที่ถูกทิ้งร้าง ให้กลับมามีประโยชน์และสร้างทัศนียภาพที่น่ามองมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนท้องถิ่นในฐานะพื้นที่ชุมชนสำหรับประชาชน ให้ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาต่าง ๆ ร่วมกัน ผ่านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้มีความสวยงามและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

Imun – Overpass Road เป็นพื้นที่โครงสร้างถนนขนาดใหญ่ มีสะพานลอยรถไฟและสะพานลอยข้ามถนนทับซ้อนกัน ถนนโดยรอบถูกตัดขาดด้วยสะพานลอย ทางทีมออกแบบจึงใช้ ‘The Roof’ หรือ หลังคา เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ทางทีมออกแบบได้ใช้หลักการพื้นที่ Mid-Line เป็นการแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนบนและส่วนล่างให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน ผ่านการออกแบบให้พื้นที่ด้านบนหันหน้าเปิดรับทิศตะวันออก-ตก เพื่อเชื่อมต่อกับชุมชนรอบข้างไม่ให้แยกออกจากกัน ด้วยการสร้างพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณะ และพื้นที่ออกกำลังกายง่าย ๆ ของท้องถิ่น

พื้นที่ด้านล่าง ในตอนกลางวันมีคาเฟ่กลางแจ้ง ร้านอาหารและร้านขายสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ส่วนตอนกลางคืนจะกลายเป็นพื้นที่แสดงการเล่นดนตรีสดหรือการจัดงานแสดงผลงานศิลปะหรือจัดงานอีเว้นต์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิถีชีวิตประจำวันและความสนใจของแต่ละบุคคล

แนวคิดในการเปลี่ยนพื้นที่รกร้างใต้สะพาน ถือเป็นไอเดียที่ดีมาก จึงทำให้ฉุกคิดถึงพื้นที่ใต้สะพานบ้านเราขึ้นมาทันที เพราะหากปรับปรุงให้ดี ก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งลดความเสี่ยงเรื่องการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ลงได้

Project Info:

Name: Roof Square, 2020     

Architect: HG-Architecture

Location: Imun-dong 184-85, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea

Site Area: 600m²

Gross Area : 425m²

Design period: 2018.9.~2018.12.

Construction period: 2019.7~2020.04

Photo Credit: All Photos © Kyungsub Shin

Source

https://www.archdaily.com/943233/roof-square-hg-architecture

http://hg-architecture.com/the-roof-plaza