อาคารสีขาวรูปทรงแปลกตา ห่อหุ้ม Facade ลักษณะคล้ายฟันปลาสลับเรียงราย เป็นที่ตั้งของ “Nurse Dormitory Chulalongkorn Memorial Hospital” หอพักพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แห่งใหม่นี้ ออกแบบโดย Plan Architect บริษัทออกแบบผู้ยึดการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

หอพักพยาบาลแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณหอพักของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านหน้าติดกับถนนหลักภายในโรงพยาบาล ด้านหลังติดกับสวนเล็ก ๆ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ภายในตัวอาคาร ออกแบบให้มีห้องพักสำหรับพยาบาล 523 ห้อง โดยแบ่งอาคารออกเป็น 2 ฝั่ง มีปล่องกลางอาคารตั้งแต่ชั้น 1 ถึงหลังคา เพื่อเป็นช่องลมกลางอาคาร พร้อมเจาะช่องลมผนังด้านข้างอาคารชั้น 1 บริเวณกึ่งกลางอาคาร และบริเวณหลังคาชั้นบนสุด เพื่อให้อากาศถ่ายเทอย่างทั่วถึง

บริเวณ Facade ได้รับแรงบันดาลใจจาก “อุณาโลมแดง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทยในอดีต ส่วนของห้องพัก ส่วนระเบียงอาคารได้รับการออกแบบลักษณะฟันปลาสลับเรียงราย เพื่อหลีกเลี่ยงมุมมองที่จะปะทะโดยตรงกับอาคารข้างเคียง ทั้งยังช่วยสร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับผู้พักอาศัยด้วย และช่วยให้ระเบียงของแต่ละห้องสามารถรับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น เหมาะสำหรับการปลูกต้นไม้และตากผ้า ตามความต้องการของผู้พักอาศัย

นอกจากนี้โถงทางเข้าขนาดใหญ่บริเวณทางเข้าหลักของอาคาร ได้เปิดโล่งเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างถนนด้านหน้ากับคอร์ทด้านหลัง หรือทางเดินไปยังหอพักอื่น ๆ นอกจากนี้บริเวณกลางอาคารได้สร้างพื้นที่ว่างขนาดใหญ่เพื่อเปิดรับลมและสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับผู้พักอาศัยได้มาใช้งาน

ถือได้ว่าการออกแบบ “หอพัก ของพยาบาลแห่งนี้เป็นการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร และยังมีทิศทางการวางผังให้เหมาะกับ ทิศแดด ทิศลมและฝนของเมืองไทย ที่จะช่วยให้หลบแดดในช่วงฤดูร้อน เปิดรับลมช่วยระบายอากาศ และไม่ต้องเปียกฝนสาดในช่วงฤดูฝน อยู่สบายในทุกฤดู

 

Project Info: NURSE DORMITORY CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL

Name: Location: Patumwan, Bangkok

Building Type: Residential

Design: 2015

Completion: In Progress

Client: Chulalongkorn Memorial Hospital

Area: 32,000 sqm

Design Team:  Nitisak Chobdamrongtham, Apichai Apichatanon, Wara Jithpratugs

Naphasorn Kiatwinyoo, Nathida Sornchumni

Source

http://www.planarchitect.com/work/nurse-dormitory-chulalongkorn-memorial-hospital/