“งานสถาปัตยกรรม” ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถสะท้อนความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยและยังสะท้อนความคิด นวัตกรรม รวมถึงการวางผังเมืองและสิ่งปลูกสร้างได้เป็นอย่างดี จนกลายเป็นสถานที่สำคัญที่ทุกคนต้องนึกถึงเมื่อเอ่ยชื่อเมือง

วันนี้ BuilderNews จะพาไปรู้จัก 7 เมืองหลวงที่ได้ชื่อว่ามีแนวคิดทางด้านการออกแบบยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัล World Design Capital® หรือ โครงการเมืองหลวงแห่งการออกแบบ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับรางวัล World Design Capital®

รางวัล World Design Capital® (WDC) โดย World Design Organization (WDO) เป็นโครงการที่จัดตั้ง โดยสมาคมออกแบบอุตสาหกรรมนานาชาติ หรือ Icsid ด้วยเชื่อว่าการออกแบบ คือเครื่องมือที่สามารถทำให้เมืองนั้นน่าดึงดูดใจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และช่วยให้เมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่ World Design Capital® ถูกจัดขึ้นเพื่อตัดสินผลการแข่งขันโครงการเมืองหลวงแห่งการออกแบบ ในทุก ๆ สองปี ในการเลือกเมืองที่ใช้การออกแบบ เข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลกที่มีผลงานการออกแบบโดดเด่น ได้แก่ เมืองโตรีโน ประเทศอิตาลี, กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้, เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์, เม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก, เมืองบิลบาโล ประเทศสเปน, นครไทเป สาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน, มหานครลีล ประเทศฝรั่งเศส

โตรีโน เมืองหลวงแห่งอุตสาหกรรม

เมืองโตรีโน ประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่โดดเด่นโดยให้ความสำคัญทางด้านการออกแบบ และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเหล็ก สิ่งทอ และชิ้นส่วนรถยนต์

แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองโตริโนได้เปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูตัวเอง จนกลายเป็นเมืองแห่งศิลปะและการออกแบบ ด้วยความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทำให้เมืองโตรีโน กลายเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้านการออกแบบของประเทศอิตาลี และได้รับรางวัล World Design Capital® เมื่อปี 2008

Reale Group office building 

Design: Iotti + Pavarani Architetti Artecna

University Building Roof in Turin

Design: Foster + Partners, Architects

กรุงโซล ต้นแบบเมืองสมาร์ทซิตี้

กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ จัดได้ว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจนได้ชื่อว่า สมาร์ทซิตี้

แต่ทว่าเมืองหลวงอย่างกรุงโซลก็ยังเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบอยู่ไม่น้อย เห็นได้จากศูนย์กลางด้านการออกแบบของเมืองอย่าง Dongdaemun Design Plaza (DDP) ที่รวมเอาสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างทางด้านการออกแบบเอาไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักออกแบบได้นำไปใช้สร้างสรรค์ผลงาน จนได้รับรางวัล World Design Capital® เมื่อปี 2010

Dongdaemun Design Plaza (DDP)

Design: Zaha Hadid

Songdo First World Towers

Design:Kunwon (Associate Architect)

เฮลซิงกิ เมืองหลวงแห่งเทศกาลการออกแบบ

เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ถูกจัดได้ว่าเป็นเมืองที่มีเทศกาลการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในแถบนอร์ดิก นอกจากนั้นเฮลซิงกิยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และโดดเด่นไปด้วยงานสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอคลาสสิก

ไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยของอาคารสไตล์ Art Nouveau ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ โดยนำเอาการออกแบบมาพัฒนาชีวิตของประชาชนกว่าล้านคน จนได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองแห่งการออกแบบ โดย World Design Capital® เมื่อปี 2012 และองค์การ UNESCO เมื่อปี 2014

 Kamppi Chapel of Silence

Design: K2S Architects Ltd.

Academic Bookstore

Design: Alvar Aalto

เม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงแห่งนักสร้างสรรค์

ตลอดศตวรรษที่ 20 เม็กซิโกซิตี้ คือเมืองแห่งศูนย์กลางของศิลปิน นักเขียน และนักฝัน รวมไปถึงนักออกแบบ ซึ่งในช่วงหลังเม็กซิโกซิตี้ ได้มีความเคลื่อนไหวทางด้านการออกแบบที่เน้นย้ำถึงความสำคัญทางด้านการออกแบบ ความยั่งยืน การศึกษา วัฒนธรรม และนวัตกรรม

สิ่งที่ทำให้เม็กซิโกซิตี้ เป็นหนึ่งในเมืองหลวงแห่งการออกแบบ คือการใช้เครื่องมือด้านการออกแบบจากผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่าง Isla Urbana ที่ใช้การออกแบบเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ด้วยการออกแบบระบบกักเก็บน้ำฝน อันเป็นตัวอย่างของการใช้การออกแบบมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง จนได้รับรางวัล World Design Capital® เมื่อปี 2018

Design: Ten-Arquitectos
Design: Isla Urbana
Design: Isla Urbana

บิลบาโล เมืองหลวงแห่งงานดีไซน์

เมืองแห่งการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน แฟชั่น วิดีโอเกม หรือแม้แต่อุตสาหกรรมด้านงานฝีมือของประเทศสเปน

ส่วนใหญ่เป็นผลงานมาจากสถาบัน Bilbao Bizkaia Design and Creativity Council (BiDC) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีจุดกำเนิดมาจากสมาชิกนักออกแบบกว่า 150 คน ถ่ายทอดออกมาเป็นโปรเจกต์ต่าง ๆ และเผยแพร่ผ่านทางการจัดนิทรรศการ โดยผลที่ได้รับคือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จนได้รับรางวัล World Design Capital® เมื่อปี 2014

Guggenheim Museum Bilbao

Design: Frank Gehry

Bilbao Arena

Design: Javier Pérez and Nicolás Espinosa

ไทเป เมืองศิลปะที่เต็มไปด้วยความงดงาม

นครไทเป เป็นชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน หนึ่งในเมืองท่าการค้าและอุตสาหกรรม ที่สำคัญของสาธารณรัฐจีนหรือไต้หวัน และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยงานสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ผ่านการออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้อาศัย

เมืองเล็กน่ารักอย่าง ไทเป ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น World Design Capital® เมื่อปี 2016 ผ่านแนวคิด Design Thinking เข้ามาพัฒนาเมืองและระบบการบริหารกิจการ เพื่อสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเมืองไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการออกแบบ

จะเห็นได้จากป้ายนีออนของร้านค้า บิลบอร์ด โลโก้บริษัทที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับเมือง ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของนักออกแบบท้องถิ่น เพื่อสร้างสีสันเพิ่มเติมชีวิตชีวาให้กับไทเปอย่างเต็มรูปแบบ เปลี่ยนมุมมองที่เห็นท้องถนน ทางเดิน และอาคารให้ดูน่าสนใจ

National Kaohsiung Performing Arts Center 

Design: Archasia

Lanyang Museum

Design: Kris Yao

ลีล มหานครแห่งความสดใหม่

เมืองลีล หรือ ไรเซิล เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของฝรั่งเศส มีพื้นที่ติดกับประเทศเบลเยียม และเมืองลีลถือได้ว่าเป็นประเทศแห่งการออกแบบแห่งทศวรรษนี้เลยก็ว่าได้ เพราะลีลไม่ได้เป็นเพียง มหานคร แต่ในแท้จริงแล้วในภาษาฝรั่งเศส มหานคร เป็นเพียงเมืองที่ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ ที่เกิดขึ้นจากความพยายาม อันยาวนานในการกระจายอำนาจของฝรั่งเศส รวมประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ จนได้รับการขนานนามว่ามหานครที่สดใหม่ของฝรั่งเศส

นอกจากความสดใหม่ของเมืองแล้ว เมืองลีลยังมีห้องทดลองเอกชนอยู่มากกว่า 80 แห่ง และมีธุรกิจด้านการออกแบบกว่า 600 ราย จึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งเมืองหลวงแห่งการออกแบบโลกด้วยคอน  เซปต์ ‘การทดลองออกแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด’ จึงได้รับรางวัล World Design Capital®  เมื่อปี 2020

Villeneuve d’Ascq Private Hospital

Design: Jean-Philippe Pargade

Tourcoing_siège LMH

Design: Dietmar Feichtinger Architectes

Source

World Design Capital