โปรเจกต์บ้านโมดูลาร์ Pod Homes ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนไร้บ้านในลอนดอน โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร The Salvation Army, Citizens UK และ Hill Group ในค่าเช่าเพียงสัปดาห์ละ 5 ปอนด์หรือประมาณ 200 บาท มีวัตถุประสงค์ให้คนไร้บ้านได้รับที่พักอาศัยที่สามารถอยู่อย่างถาวรและมีความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

บ้าน Pod Homes ออกแบบให้เป็นบ้านโมดูลาร์ยูนิตเดี่ยวสำหรับอาศัย 1 คน ต่อ 1 หลัง ซึ่งบ้านมีอายุการใช้งานได้ประมาณ 60 ปี แบ่งเป็นพื้นที่ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำและเฟอร์นิเจอร์ครบชุดพร้อมเข้าอยู่ ในการก่อสร้างเลือกใช้พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ เพื่อรองรับจำนวนบ้านที่จะถูกสร้างเพิ่มขึ้น ตามที่ทางทีมตั้งเป้าหมายไว้ว่าเมื่อสร้างเสร็จจะมอบให้แก่องค์กรที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านภายใน 5 ปี ข้างหน้า

บ้าน Pod Homes ออกแบบให้เป็นบ้านโมดูลาร์ยูนิตเดี่ยวสำหรับอาศัย 1 คน ต่อ 1 หลัง ซึ่งบ้านมีอายุการใช้งานได้ประมาณ 60 ปี แบ่งเป็นพื้นที่ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน้ำและเฟอร์นิเจอร์ครบชุดพร้อมเข้าอยู่ ในการก่อสร้างเลือกใช้พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ เพื่อรองรับจำนวนบ้านที่จะถูกสร้างเพิ่มขึ้น ตามที่ทางทีมตั้งเป้าหมายไว้ว่าเมื่อสร้างเสร็จจะมอบให้แก่องค์กรที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านภายใน 5 ปี ข้างหน้า

จากการแสดงออกด้วยความอบอุ่นหัวใจของหนูน้อยมาลาคี ด้วยเงินบริจาคเพียง 5 ปอนด์ นำไปสู่โปรเจกต์การสร้างบ้านสำหรับคนไร้บ้านหลังแรกโดยใช้ชื่อ Malachi Place” ตามชื่อของหนูน้อยมาลาคี ในเมืองอิลฟอร์ดทางตะวันออกของลอนดอนและยังเป็นโปรเจกต์ที่ถูกออกไปใช้งานทั่วเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน

โปรเจกต์บ้านโมดูลาร์ Pod Homes ถือได้ว่าเป็นสวัสดิการที่พักอาศัยที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของที่พักอาศัยระยะยาวและช่วยทำให้กลุ่มคนไร้บ้านรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมขึ้นมาได้อีกครั้ง

Source                                                                                                                       

https://secretldn.com/pod-homes-homeless/