เปิดตัวไปแล้วเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ‘เซ็นทรัล อยุธยา’ เป็นศูนย์การค้าที่โดดเด่นด้วยการออกแบบ สมกับที่อยู่ในเมือง “กรุงเก่า” แม้จะเป็นสถาปัตยกรรม Mixed-Use สมัยใหม่ แต่เมื่ออยู่ในพื้นที่ระดับมรดกโลก เซ็นทรัล อยุธยา ก็มีการออกแบบเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้เข้ากับความเป็นสมัยใหม่ อย่าง “ย่อมุมไม้สิบสอง” ที่ปรากฏอยู่ในส่วนฟาซาด (Façade) ของอาคาร

ความงามจากความนุ่มนวล

‘ย่อมุม’ ในสถาปัตยกรรมไทย คือการแตกมุมใหญ่ของฐาน แท่น ตัวอาคาร เสา ส่วนยอดหรือส่วนหลังคา ให้เป็นมุมย่อยเล็ก ๆ มากขึ้นกว่าเดิม ในอดีตมักทำกับเสาไม้ ฐาน หรือแท่นไม้ จึงเรียกว่าย่อมุมไม้ และเรียกชื่อตามจำนวนมุม เช่น ย่อมุมไม้สิบสอง คือการย่อมุมให้เป็น 12 มุม ซึ่งมักพบในฐานของเจดีย์อยุธยา

การย่อมุมเปลี่ยนฐานหรือแท่นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมแหลมคมแข็งกระด้างให้มีความนุ่มนวลและไม่เป็นอันตรายเมื่อเดินผ่าน ส่วนย่อมุมในเสาก็ทำหน้าที่ลดความอันตรายจากมุมแหลมและยังสร้างความสวยงามจากแสงเงาและความสอดคล้องกับส่วนบัวหัวเสาอีกด้วย และที่สำคัญคือการย่อมุมอาคาร เช่น เจดีย์เหลี่ยมที่มีการย่อมุมไม้สิบสอง ทำให้อาคารกลมกลืนกับรูปทรงกรวยกลมในส่วนยอด ดังพบได้ที่เจดีย์ภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wat_Phu_Khao_Thong-020.jpg

ประสานเทคโนโลยีการก่อสร้างเข้ากับประวัติศาสตร์

ฟาซาด หรือ “เปลือกอาคาร” คือองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมที่อยู่ด้านหน้าของอาคาร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น หน้าต่าง กันสาด ชายคา ระเบียง ช่องเปิด หรือวัสดุตกแต่งต่าง ๆ ทำหน้าที่บดบังอาคารจากภายนอกและสร้างเอกลักษณ์ความงามให้กับอาคาร

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exterior_Panels.jpg

วัสดุที่นิยมนำมาผลิตฟาซาดมีอย่าง เช่น แผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต เพราะคุณสมบัติการไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่ง รวมทั้งสีที่เลือกได้หลากหลาย หรือแผ่นอะลูมิเนียม เพราะยืดหยุ่นได้ดีและน้ำหนักเบา โดยวิธีการพับขึ้นรูปหรือฉลุลวดลาย เป็นต้น โดยเซ็นทรัล อยุธยาเองก็เลือกอะลูมิเนียมมาเป็นวัสดุสำหรับผลิตฟาซาด

แต่สิ่งที่ทำให้ฟาซาดอะลูมิเนียมของเซ็นทรัล อยุธยา แตกต่างจากฟาซาดอะลูมิเนียมอื่น ๆ คือการพับขึ้นรูปให้มีลักษณะเหมือนย่อมุมไม้สิบสอง ชวนให้นึกถึงสถาปัตยกรรมขึ้นชื่อในจังหวัด โดยเป็นการนำแผ่นอะลูมิเนียมสีทองมาพับและขึ้นรูปเป็นโมดูลาร์ ที่สร้างมิติและความเคลื่อนไหวเมื่อมีแสงเงาตกกระทบ

นับว่าเป็นการประสานกันของเทคโนโลยีการก่อสร้างกับแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์และประวัติศาสตร์ ทำให้ตัวอาคารมีทั้งเอกลักษณ์เก่าแก่และความทันสมัยที่สวยงาม

 

Source : https://www.facebook.com/CentralAyutthaya/photos/p.645065966906470/645065966906470/?type=3

 

Source : https://www.facebook.com/CentralAyutthaya/photos/pcb.640746714005062/640736350672765/

Source :

https://www.silpa-mag.com/culture/article_38673

https://www.buildernews.in.th/archdesign-cate/43304

https://dsignsomething.com/2021/12/14/central-ayutthaya/

https://www.facebook.com/CentralAyutthaya/

Previous article5 สะพานคนเดินสุดสร้างสรรค์ที่จะทำให้คุณลืมสะพานลอยที่คุ้นเคย
Next articleโกลด์สตาร์เมททอล พร้อมนำ 3 ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมคุณภาพ
มาให้คุณสัมผัส ในงานสถาปนิก’65