เมืองซูโจวประกาศผลการแข่งขันประกวดแบบสวนสาธารณะ lion mountain park design อย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัทออกแบบจากแคลิฟอร์เนีย TLS landscape architecture ก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ความกลืมกลืนระหว่างภูเขาและสายน้ำ อันเป็นธรรมชาติตามหลักฮวงจุ้ย สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่เน้นการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

สวนสาธารณะแห่งนี้มีจุดเด่นที่ ภูเขา shishan ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง รายล้อมไปด้วยสิ่งก่อสร้างของเมืองซูโจว ซึ่งชื่อภูเขามีความหมายถึงสิงโตอันเป็นสัตว์มงคลของจีน ส่งผลให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองที่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงต้องมีการปรับปรุงทัศนียภาพและระบบริเวศโดยรอบใหม่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นสวยงามอีกด้วย

การแข่งขันประกวดแบบสวนสาธารณะรอบภูเขา shishan ดำเนินขึ้นโดยใช้นโยบายการปรับปรุงพื้นที่ในเมืองของภาครัฐจีนเป็นโจทย์หลัก ซึ่งมุ่งเน้นที่การปรับปรุงยกระดับสภาพแวดล้อมในเมืองจากการพัฒนาระบบนิเวศให้เหมาะสม โดยสภาพแวดล้อมจะต้องสะท้อนความเป็นตัวตนของท้องถิ่นเดิมออกมา และท้ายที่สุดทางบริษัท TLS ผู้ชนะการประกวด ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงพื้นที่ ได้ออกมาตรงกับโจทย์ที่ได้กำหนดไว้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้ความกลมกลืนกับธรรมชาติ ภายใต้หลักฮวงจุ้ยของจีนที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างภูเขาและสายน้ำ

‘poem bridge’ สะพานเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างภูเขา shishan กับทางลาดในเมือง
‘poem bridge’ สะพานเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างภูเขา shishan กับทางลาดในเมือง

การปรับปรุงภูมิทัศจะดำเนินขึ้นบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณโดยรอบกว่า 740,000 ตารางเมตร ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นสวนสนุกเก่าและทะเลสาบ และเมื่อแผนปรับปรุงดำเนินเสร็จสิ้น สวนสาธารณะรอบภูเขา shishan ก็จะก้าวขึ้นมาเป็นเขตพื้นที่ต้นแบบที่มีองค์ประกอบตรงตามนโยบายพัฒนาพื้นที่ของภาครัฐจีน และจะกลายมาเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมครั้งใหญ่ที่ตรงกับหลักนโยบายของภาครัฐจีนที่สุด

การปรับปรุงสภาพพื้นที่สวนสาธาณะรอบ ภูเขา shishan ครั้งนี้ ทำให้ขนาดของทะเลสาบ shishan ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเกือบสองเท่า โดยการขุดขยายทะเลสาบจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ต่างๆ รอบภูเขา รวมถึงเพิ่มระบบบำบัดปรับปรุงสภาพน้ำในทะเลสาบให้ใสสะอาดกว่าเดิมอย่างยั่งยืน สามารถกักเก็บปริมาณน้ำฝน และยังสร้างทางเดินขยายออกไปรอบสวนพร้อมด้วยแมกไม้ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศอันแสนผ่อนคลายให้กับชีวิตของชาวเมือง นอกจากนี้ยังมีอีเว้นท์ด้านศิลปะมาจัดแสดงประกอบพื้นที่โดยรอบสวนสาธารณะ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่นดั่งเดมของเมืองซูโจว ในฐานะเมืองมรดกที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม

ทิวทัศน์โดยรอบเมื่อมองจากบนภูเขา shishan
ทิวทัศน์โดยรอบเมื่อมองจากบนภูเขา shishan
img_10_1475291984_44e002fceac5b190cb8a6e95aefcd5fd
สวนยกระดับลอยฟ้า
img_9_1475291984_e0a5afb4889a5219cdef6b2c5eb5fd24
เครื่องเล่นโรลเลอร์ โคสเตอร์ ท่ามกลางหมู่มวลวิหคหลากสายพันธุ์
img_8_1475291984_5f9d3d8ac309fc2105a615fd57a6e1c0
เกาะกลางทะเลสาบพร้อมด้วยศาลาจิบน้ำชา
img_7_1475291984_490f17474880c2c900a57a1c6932436d
น้ำพุสายฝนกลางทะเลสาบ
img_5_1475291984_3bfa569280f763df385e8ba9b5502dd4
ทางเดินรอบสวนสาธาณะ พร้อมกับกระเช้านำพานักท่องเที่ยวสู่ภูเขา
img_4_1475291984_8c3fa8196ef3e2c81e88d4c24d6b7c06
พื้นที่ลอยน้ำกลางทะเลสาบสำหรับจัดงานรื่นเริง
‘poem bridge’ สะพานเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างภูเขา shishan กับทางลาดในเมือง
ทางเดินยกระดับทอดผ่านพื้นที่ริมน้ำ
img_2_1475291984_b5e7d988cfdb78bc3be1a9c221a8f744
ภูผาจำลองสำหรับฝึกการปีนเขา

Source : designboom