ขยะพลาสติกเกลื่อนเมืองเป็นปัญหาสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องได้รับการแก้ไข นักออกแบบรุ่นใหม่ชาวไทย VINN PATARARIN และ ปวีณา อมรกูล (FAHPAV) สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (FAHPAV) จึงคิดค้นวิธีที่จะเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้เป็นสถาปัตยกรรมสุดสร้างสรรค์ โดยร่วมกันนำขวดพลาสติกจำนวน 850 ขวดมาสร้างเป็นโครงสร้างชั่วคราวแบบ 3 มิติ ติดตั้งอยู่ในพื้นที่พำนักศิลปิน ‘คำเปิง’ (Artist-In-Residence Program) ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการศิลปินพำนักอิสระแห่งแรกในเมืองไทย สำหรับพักอาศัยและพัฒนางานศิลปะ

จากการค้นพบว่าธรรมเนียมดั้งเดิมของการสร้างงานฝีมือโดยการใช้วัสดุธรรมชาติค่อย ๆ เลือนหายไป เนื่องจากความเจริญที่รุกล้ำเข้ามาทุกวัน กอรปกับการเล็งเห็นปัญหาปริมาณทีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของขยะพลาสติก ทำให้สองนักออกแบบ Vinn patararin แฟชั่นดีไซน์สตูดิโอ และ ปวีณา อมรกูล (FAHPAV) สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และการสานใยดิจิตอล เลือกใช้ขวดพลาสติกเป็นวัสดุหลักในการสร้างผลงานที่ใช้ชื่อว่า ‘Self-Ornamentalize’ ซึ่งพลาสติกนับว่าเป็นวัสดุท้องถิ่นอย่างแท้จริง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ก่อให้เกิดเป็นขยะเหลือทิ้ง

การสร้างสรรค์ ‘Self-Ornamentalize’ เริ่มจากการใช้มือบีบขวดพลาสติกให้แบนลง ก่อนที่จะสร้างแพทเทิร์นให้มีความโค้งเหมือนซู้มประตู ด้วยวิธี Computer Modeling แล้วนำไปติดตั้งบนทางเดินไม้ข้ามแม่น้ำภายในพื้นที่พำนักศิลปิน ‘คำเปิง’ (Artist-In-Residence Program) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ Vinn patararin คือ แฟชั่นดีไซน์สตูดิโอ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบเชิงทดลองเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ผ่านการใช้ศาสตร์จากหลากหลายสาขา (multi-disciplinary) ทั้งงานออกแบบแฟชั่น ศิลปะ การออกแบบเท็กซ์ไทล์ ไปจนถึง สถาปัตยกรรมเข้าไว้ด้วยกัน

Self-Ornamentalize-by-Vinn-Patararin-X-FAHPAV-2-1020x610 Self-Ornamentalize-by-Vinn-Patararin-X-FAHPAV-3-1020x610 VPxFAHPAV-installation press.indd

 

source: inhabitatcompeung