สมาคมการค้าพลังสยาม กลุ่มพันธมิตรผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐย่านสยาม (Siam Synergy) ได้เปิดให้บริการทางเชื่อมลอยฟ้าแยกปทุมวันเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเดินข้ามไปยังฝั่งต่าง ๆ พร้อมการออกแบบทางเดินลอยฟ้าด้วยอารยสถาปัตย์ (Universal Design)

สยามถือเป็นอีกหนึ่งย่านสำคัญที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากทั้งบนทางเท้าและท้องถนน อีกทั้งยังมีทั้งศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน หอศิลป์ฯ สนามกีฬา และรถไฟฟ้ามหานคร เรียกได้ว่าเป็นย่านหลักของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้ แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ได้มีการศึกษาร่วมกับกรุงเทพมหานครและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พบว่าสะพานลอยคนเดินบริเวณเหนือสี่แยกปทุมวัน ซึ่งเดิมเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามสแควร์นั้น มีสภาพที่ไม่สามารถจุผู้ใช้งานได้เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงทางเชื่อมแยกปทุมวันทั้งหมด ตั้งแต่ปี 2559 ด้วยงบประมาณของเอกชน พร้อมการออกแบบด้วยอารยสถาปัตย์(Universal Design) ที่สามารถรองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการเดินข้ามแยกได้เป็นอย่างดี

ทางเชื่อมแยกปทุมวันเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ทางพันธมิตรพลังสยามก็ได้เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งชื่อทางเชื่อมแยกปทุมวันแห่งใหม่นี้ โดยการส่งชื่อเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท นอกจากจะจัดเป็นพื้นที่สัญจรของผู้คนทั่วไปแล้ว ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเองก็จะร่วมมือจัดพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นย่านแห่งศิลปะ (art district) รวบรวมความคิดสร้างสรรค์จากศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมในการจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งอีกด้วย

Photo source: matichon