กระโจมที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าชาวเมียนม่าในประเทศไทย ผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวชิลี Sebastián Contreras Rodriguez โดยผลงานชิ้นนี้มีจุดเด่นที่การใช้วัสดุ โรดิเกวซเลือกใช้วัสดุประเภทไม้ และวัสดุที่หาได้ในพื้นที่มาสร้างเป็นกระโจมนี้ เช่น ไม้รีไซเคิลใช้ทำโครงและผนัง หลังคาทำจากใบอ้อย นอกจากนั้นยังออกแบบแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นชนิดอื่นได้ตามต้องการ

สถานอนุบาลเด็กหัวฝาย ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บริเวณชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ โดยพื้นที่ตรงนี้เป็นแอ่งที่มักจะมีน้ำท่วมบ่อย โรดิเกวซ สถาปนิกเจ้าของผลงานจึงได้ออกแบบให้มีการยกพื้นสูง 80 เซนติเมตรจากพื้นดินด้วยแผ่นเหล็กและคอนกรีต

โดยกระโจมแต่ละหลังมีสองชั้น ชั้นบนจะเป็นห้องนอน และมีพื้นที่ร่วมกันอยู่ชั้นล่าง โดยสามารถรองรับเด็กได้ 2 คน ต่อหลัง

ที่มา : inhabitat