Vo Trong Nghia Architects บริษัทสถาปัตย์สัญชาติเวียดนามได้สำเร็จผลงานชิ้นล่าสุดของพวกเขา เหล่าโดมไม้ไผ่ที่ตั้งอยู่กลางเขตชนบทของ จังหวัดเซินลาของประเทศเวียดนามที่รอบล้อมไปด้วยพืชพันธ์นานาชนิด โดยทุกส่วนของโดมนี้สร้างด้วยไม่ไผ่ที่อยู่ในพื้นที่โดยช่างฝีมือชาวพื้นถิ่น ซึ่งสถาปนิกได้ออกแบบให้โดมแต่ละโดมมีความสูงและความกว้างต่างกันเพื่อสื่อถึงทัศนียภาพด้านหลังที่เป็นภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ เป็นการสร้างสรรค์ที่สวยงามกลมกลืนไปกับธรรมชาติ

โดยโดมที่ใหญ่ที่สุดนั้นสูง 15.6 เมตรและมีพื้นที่ภายในโดม 283 ตารางเมตร โดมขนาดเล็กลงมามีความสูงตั้งแต่10.5 ถึง 12.5 เมตร โดยได้แรงบันดาลใจมากจากตะกร้าไม้ไผ่ที่ชาวเวียดนามนิยมใช้ โดยโดมเหล่านี้ตั้งอยู่ติดกับศูนย์สุขภาพ และก็ยังอยู่ติดกับศูนย์อาหารและฮอลจัดพิธี ซึ่งโดมเหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ เพื่อรองรับจำนวนของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียน และสามารถใช้เป็นที่จัดนิทรรศการ หรือจัดงานเทศกาลท้องถิ่นได้อีกด้วย

ที่มา : inhabitat