ATAH’s เป็นโครงการพาณิชย์ ซึ่งก่อกำเนิดจากการผสมผสานระหว่างแนวคิดเชิงศิลปะและความทันสมัยจากเทคโนโลยีโครงสร้างนามธรรมทรงเรขาคณิต โครงการแห่งนี้ออกแบบโดยทีมสถาปนิก ATAH ซึ่งตั้งอยู่ภายในเมืองเฉาซิง มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน โดยมีขนาดพื้นที่ภาครวมอยู่ที่ 2,400 ตารางเมตร

ภาพลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกคล้ายคลึงกับอุปกรณ์ฟิวส์ขดลวดตั้งตรง โครงสร้างหลักเน้นการออกแบบในลักษณะ Spiral ทรงเกลียว โดยไร้เสาแกนกลางในการรับน้ำหนัก พื้นผิวของอาคารภายนอกถูกปกปิดเปลือกผิวด้วยจอ LED ที่สามารถเพิ่มระดับสีสันและปรับเปลี่ยนลวดลายในการสร้างความบันเทิงยามค่ำคืน

การออกแบบพื้นที่ภายในได้ใช้แนวคิดหลักจากกรรมวิธีการทอผ้าคล้ายวงล้อด้ายปั่น โดยใช้องค์ประกอบหลักในการออกแบบพื้นผิวทางเดินให้มีการแบ่งระดับคล้ายกับคลื่น MOBIUS ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสไปกับอารมณ์ของการหมุนกระจายและการสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งเส้นทาง ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งการสะท้อนถึงวิถีอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

www.designboom.com