Residential Landscape…

Toronto Base Studio นำเสนอสถาปัตยกรรมก่อสร้างแห่งศตวรรษที่ 20 ด้วยชุดอาคารสไตล์โมเดิร์น ที่มีรูปทรงอันแตกต่างจากบริบทท้องถิ่นภายในเมือง New Deli’s ประเทศอินเดีย อาคารหลังนี้ ทำหน้าที่เป็นที่พักอาศัย จำนวน 5 ชั้น โดยแบ่งเป็น Ground Level และ ชั้น 2-5 สำหรับอยู่อาศัย โดยฟอร์มของอาคารได้แทรกตัวอยู่ระหว่างอาคารพาณิชย์ทั่วไปที่มีการตกแต่งอันแสนเรียบง่ายและเงียบสงบจากสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้าน

สถาปนิกและนักออกแบบได้พยายามปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายนอกของอาคารภายใต้แนวคิด “Residential Landscape” ให้ดูมีแรงขับเคลื่อนอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการใช้ลูกเล่นของ Facade ดัดแปลงพื้นที่ริมระเบียงให้เป็นลักษณะคลื่น (Wave) และความโค้ง (Curved) 2 ชั้น ชั้นแรกคือพื้นผิวริมระเบียงที่ถูกก่อขึ้นจากคอนกรีตเบา และชั้นสองคือส่วนผนังคอนกรีตที่ซ่อนตัวอยู่ภายในตัวอาคาร

การออกแบบลักษณะนี้ นอกจากจะให้ภาพลักษณ์อันสวยงามแล้ว ยังเป็นการคำนึงถึงเอฟเฟกต์น้ำหนักและทิศทางแสงที่ตกกระทบตามเหลี่ยมมุม ซึ่งจะช่วยให้อาคารสามารถลดทอนอุณหภูมิลงในช่วงเวลากลางวันยามแสงอาทิตย์สาดส่องถึง อีกทั้งยังเป็นการควบคุมปริมาณความสว่างจากแสงภายนอกไม่ให้เล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ภายในมากจนเกินไปนัก

ทางด้านแปลนของอาคาร ก็เพียบพร้อมไปด้วยสัดส่วนพื้นที่หลักอันครบครัน โดยมีทั้งห้องนอนหลัก (Master Bedroom), ห้องรับแขก, พื้นที่ครัวพร้อมแพนทรี่, ห้องน้ำ, ระเบียงชมวิว และส่วนเชื่อมต่อระหว่างชั้น อีกทั้งบริเวณภายนอกยังมีการแบ่งส่วนกั้นโซนของพื้นที่จอดรถ เพื่อไว้สำหรับรองรับผู้อยู่อาศัย ซึ่งอาคารหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงการดีๆ ที่มีการออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องสุนทรียศาสตร์และฟังก์ชันการทำงานตลอดควบคู่กัน

www.archdaily.com