‘anavilla’ ผลงานการออกแบบบ้านร่วมสมัยจาก flat12x เพื่อสื่อให้เห็นถึงภาพสถาปัตยกรรมครัวเรือนของชาวประมงที่เป็นเสาหลักของธุรกิจในภาคใต้มากว่าสามชั่วอายุคน

ด้วยสภาพอากาศในพื้นที่ที่ 80% จะมีฝนตก การออกแบบบ้านกระจกสองชั้นจึงนำโครงสร้างคานยื่นมาเป็นส่วนประกอบเพื่อป้องกันฝน รวมถึงการใช้ฉากบังตาด้วยไม้ในฝั่งชั้นลอยทิศตะวันตกเพื่อป้องกันแสงแดดในช่วงบ่าย

การออกแบบและตกแต่งภายใน เน้นการเชื่อมโยงพื้นที่ต่างๆภายในบ้านให้เข้าถึงกันมากขึ้น ทั้งห้องนั่งเล่น,ห้องครัว และห้องนอน เพื่อช่วยขยายพื้นที่ใช้สอยได้กว้างขวางขึ้น

เนื้อหาและที่มาจาก: https://www.designboom.com/architecture/flat12x-anavilla-house-thailand-01-23-2019