Home ตัวจากแต่ผลงานยังอยู่! ลูกศิษย์ Zaha Hadid โชว์การดีไซน์กลุ่มอาคารอเนกประสงค์ Bishopsgate Goodsyard ผลงานการออกแบบของนักศึกษา ผู้ลงคอร์สเรียนกับ Zaha Hadid /Courtesy of Yale School of Architecture

ผลงานการออกแบบของนักศึกษา ผู้ลงคอร์สเรียนกับ Zaha Hadid /Courtesy of Yale School of Architecture

Courtesy of Yale School of Architecture

MOST POPULAR

HOT NEWS

RECENT POST