การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ หรือแม้แต่นานาชาติ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกบริษัท ภาพลักษณ์ของบริษัทต้องสามารถทำให้ลูกค้าจดจำได้ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นับเป็นการสร้างความประทับใจแรกซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าลูกค้าจะเต็มใจซื้อสินค้าของแบรนด์นั้น ๆ หรือไม่ ซึ่งจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นที่ชื่นชอบและพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่แผนงานสร้างเอกลักษณ์องค์กรของ ‘3A Composites USA’ ผลิตขึ้น

เริ่มกันที่ขั้นตอนการออกแบบโดย 3A Composites USA ผู้ผลิตโลโก้แบรนด์ระดับโลก ได้ค้นพบกระบวนการเลือกสีและวัสดุซึ่งสามารถเข้ากับภาพที่เลือกไว้ จากนั้น ก็ร่วมกันระดมความคิดกับเหล่าสถาปนิกและดีไซเนอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกโลโก้แบรนด์เป็นไปอย่างง่ายขึ้น

alucobond-brand-recognition-designboom022 แบรนด์จาก 3A Composites USA ที่มีส่วนช่วยในการสร้างชิ้นงาน ได้แก่ Alucobond (นำเสนอแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต ที่สามารถใช้ได้กับการก่อสร้างภายนอก) และ Graphic Display USA (นำเอาวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นสัญลักษณ์แบรนด์ ในส่วนของการตกแต่งภายในมาใช้) และนอกจาก Alucobond จะนำเสนอสีสำหรับการตกแต่งภายนอก เช่น สีที่ใช้สำหรับขั้นตอนสุดท้ายของงาน (finishes) แล้วนั้น Alucobond ยังคอยเสนอโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับงานนั้น ๆ อย่าง Land Rover ที่ใช้สีเขียว และ Mazda ที่ใช้สีฟ้า เป็นต้น

3A Composites USA สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องขนาด รูปร่าง และการออกแบบผลงานทุกชิ้น รวมถึงระบบเพื่อความปลอดภัย ทุกขั้นตอนจะถูกจัดวางอย่างเหมาะสมที่สุดเมื่อประกอบออกมาเป็นฟาซาดอาคารแล้ว และด้วยความร่วมมือจากผู้ผลิต ทำให้การจัดวางรูปแบบต่าง ๆ ลงบนตัวอาคาร สามารถทำได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยให้เห็นถึงรูปแบบของงานที่แล้วเสร็จแม้จะยังไม่เริ่มสร้างก็ตาม

alucobond-brand-recognition-designboom03ความกลมกลืน สอดคล้อง คุณภาพของงาน ความคงทน และน้ำหนักของชิ้นงานที่ค่อนข้างเบา เป็นส่วนสำคัญของการสร้างงานทั้งยังเป็นองค์ประกอบหลักที่ลูกค้าให้ความสำคัญ ซึ่งคุณภาพของชิ้นงานจะเป็นส่วนสำคัญมาก โดยเฉพาะกับ Brand Manager, ผู้ผลิตโลโก้แบรนด์ และโรงพิมพ์ เพราะจะเป็นเครื่องยืนยันว่างานในแต่ละโปรเจคนั้น ตรงตามเป้าหมายสูงสุด

บริษัทระดับโลกมักจะใช้วัสดุที่สามารถหาได้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการใช้วัสดุชนิดเดียวกันตลอดจนการออกแบบและสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จะส่งผลให้ลูกค้าเห็นถึงความสอดคล้อง เสมอต้นเสมอปลายของแบรนด์ที่เป็นเหมือนกันทั่วโลก นอกจากนี้ ยังช่วยให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นที่จดจำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกก็ตาม

alucobond-brand-recognition-designboom04 ทั้งนี้ 3A Composites USA ไม่เพียงมีเครือข่ายที่สามารถจัดการ ควบคุม แบรนด์ได้ทั่วโลก แต่ยังถูกจดจำในฐานะแบรนด์ผู้นำทางด้านอะลูมิเนียมคอมโพสิตและวัสดุสำหรับทำป้ายหรือโลโก้แบรนด์ (Signage Material) อีกด้วย

โดย 3A Composites USA ได้นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน GlobalShop 2017 งานแสดงสินค้าปลีกและการประชุมเพื่ออุตสาหกรรมค้าปลีกที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม Mandalay Bay ในลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2017 ที่ผ่านมา

alucobond-brand-recognition-designboomnews alucobond-brand-recognition-designboom05 alucobond-brand-recognition-designboom06 alucobond-brand-recognition-designboom07
Source: designboom