การจัดแสดงชุด ‘Workplace 3.0’ เป็นการจัดแสดงที่มุ่งสำรวจพื้นที่ทำงานหรือออฟฟิศแห่งอนาคต จัดแสดงขึ้นภายในงาน Salone del Mobile Milano 2017 เป็นประจำทุก ๆ 2 ปี ซึ่งเป็นงานย่อยของ Milan Design Week 2017 โดยเน้นไปที่บทบาทของการที่ปัจจัยต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย์ ตลอดจนเทคโนโลยี มีส่วนในการกำหนดทิศทางและรูปแบบของสถานที่ทำงาน


การจัดแสดงนี้ จัดขึ้นบนพื้นที่ทั้งหมด
10,000 ตารางเมตร ในพาวิลเลียน 22 และ 24 บริเวณลานจัดแสดง Rho Fiera ผลงานจากผู้จัดแสดงกว่า 92 ราย ที่มีการนำเสนอรูปแบบของสถานที่ทำงานในอนาคตแตกต่างกันไป

กล่าวได้ว่า การจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของออฟฟิศซึ่งกำลังจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยยึดเอาความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมาอภิปราย กระตุ้นให้เกิดไอเดียต่อยอดไปอีกขั้น ทั้งนี้ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รวมถึงสินค้าตกแต่งบ้านแต่ละราย ต่างนำเอาสินค้าใหม่ของตนมานำเสนอภายในพื้นที่บริเวณนี้ สะท้อนให้เห็นถึงออฟฟิศในรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สถานที่ทำงานจะไม่ใช่พื้นที่สำหรับผลิตชิ้นงานคุณภาพเท่านั้น แต่จะกลายเป็นเหมือนที่พักอาศัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องงานตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ออฟฟิศก็ยังเป็นสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือก็คือผู้ที่นั่งทำงานในบริเวณนั้น ๆ บรรยากาศการทำงานแบบเดิม ๆ ภายในออฟฟิศจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไป การตกแต่งภายในก็เช่นกัน สามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลา มีการวางรูปแบบใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และจะเห็นได้ว่า ความก้ำกึ่งระหว่างสถานที่พักผ่อนกับสถานที่ทำงานนั้น จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากออฟฟิศในปัจจุบันมักจะเพิ่มในส่วนของสถานที่พักผ่อนเข้าไปเป็นส่วนใหญ่เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้แก่พนักงาน

พื้นที่พักผ่อนในออฟฟิศ © Carola Merello/Salone del Mobile.Milano

Cr: salonemilano

นิทรรศการ ‘A Joyful Sense at Work’ หนึ่งในนิทรรศการจัดแสดงชุดนี้ ได้ Christiana Cutrona มาเป็นผู้ดูแล ออกแบบโดยคำนึงถึงความสำคัญและความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก ตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ของผู้ใช้งานแต่ละคนด้วย สืบเนื่องจากความเชื่อที่ว่า ออฟฟิศแห่งอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีการออกแบบใหม่ ๆ และมีวิวัฒนาการต่อไปอีกขั้น โดยจัดแสดงบนพื้นที่รวม 1,600 ตารางเมตร แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ พื้นที่ส่วน Configuration เป็นพื้นที่ปิด สำหรับการทำงานส่วนตัว, พื้นที่ส่วน Sharing เป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อการทำงานเป็นทีมและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน, พื้นที่โซน Creative หรือโซนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงจินตนาการสร้างสรรค์ และส่วนสุดท้าย เป็นส่วน Porous Fabric พื้นที่ที่เชื่อมระหว่างส่วนของการทำงานเป็นทีมและพื้นที่ส่วนบุคคล

สถาปนิกจากต่างแดนหลายท่าน ก็มาร่วมออกแบบผลงาน เพื่อนำมาจัดแสดงภายในพื้นที่จัดแสดงของ Christiana Cutrona ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยการนำแต่ละผลงานมาจัดแสดงก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การใส่ไอเดีย ความคิดของแต่ละคนเกี่ยวกับออฟฟิศแห่งอนาคตเข้าไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของศิลปินแต่ละคนอีกด้วย

Cristiana Cutrona

อย่างผลงานที่ชื่อ Water Cooler ของ Primo Orphilla และ Verda Alexander จาก Studio O+Aดีไซน์สตูดิโอในสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการถ่ายทอดจินตนาการ สร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้ใช้งาน โดยพื้นที่ในส่วนนี้จะเป็นการจัดแสดงหลากหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้งานและกิจกรรมต่าง ๆ

Primo Orphilla
Verda Alexander

Arash Ahmadi จาก ‘Ahmadi Studio’ ดีไซน์สตูดิโอ ประเทศอิหร่าน สร้างสรรค์ออฟฟิศที่รวมเอาพื้นที่ทำงานแบบส่วนตัวและแบบเป็นทีมเข้าด้วยกัน เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างมาก

Arash Ahmadi

‘Chronotopic System’ โดย Alfonso Femia และ Gianluca Peluffo จาก ‘5+1AA Studio’ ดีไซน์สตูดิโอ ประเทศอิตาลี ซึ่งการจัดแสดงจะเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่จัดแสดง กาลเวลา ลักษณะ และความต้องการของผู้ใช้งาน

Alfonso Femia

ผลงานชิ้นสุดท้าย เป็นผลงานของ Ben van Berkel จาก UNStudio และ Jeff Povlo จาก ‘SCAPE’ บริษัทออกแบบสื่อสังคม ผลงานของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดขณะทำงานอยู่ภายในออฟฟิศผ่านพื้นที่จัดแสดงที่มีชื่อว่า ‘RESET’ เป็นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือก็คือ การลดความเครียดที่ทำได้จากการสื่อสาร โต้ตอบระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายขึ้นมาแทน ซึ่งวิธีการนี้สามารถปรับใช้ได้กับผู้ที่มีระดับความเครียดในระดับที่หลากหลายต่างกัน

Ben van Berkel
Jeff Povlo


Source: designboom