โคมไฟต้นไม้แนวใหม่ ที่ฉีกกฏเดิมๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่นำเอาธรรมชาติมาปรับใช้กับของของภายในบ้าน Marko vuckovic ผู้ออกแบบ ได้ยกเอายกโอเอซิสไว้ข้างในโหลแก้ว ที่เป็นโคมไฟ ซึ่งดีไซน์เนอร์ผู้นี้ได้เริ่มออกแบบ grasslamp ตั้งแต่ปี 2015 และได้ทำการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้น


โดยผลงานการออกแบบชิ้นนี้มีลักษณะเป็นชามแก้วที่มีโอเอซิสอยู่ข้างใน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเมืองมัลโมในประเทศสวีเดน ที่เน้นธรรมชาติและสีเขียวด้วยการใส่มอสไว้ในโหลแก้ว เมื่อต้นมอสเติบโต ก็สามารถออกแบบและออกแบบรูปร่างได้


ในส่วนของวัสดุที่นำมาทำโคมไฟนั้น ยังมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อน และโคมไฟยังสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสถานที่ เช่น นำไปตั้งโต๊ะ หรือแขวน ซึ่งต่างจากโคมไฟทั่วไปที่ทำแค่ตั้งโต๊ะเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงเท่านี้ แต่การออกแบบโคมไฟชิ้นนี้ ยังเน้นความรู้สึกสงบของบ้าน เพราะสีเขียวของมอสจะทำให้เรารู้สึกสดชื่น ซึ่งการได้รับแรงงบรรดาลใจธรรมชาติ จึงทำให้ vuckovic สร้างผลงานที่ตอบโจทย์แก่หลายคนได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้น vuckovic ยังเชื่อว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี ควรคำนึงถึงความคงทนของผลิตภัณฑ์ ไม่เปราะบางหรือแตกหักง่าย


ทั้งนี้เมืองมัลโมที่ถือเป็นแรงบรรดาลใจในการออกแบบผลงานนี้ เป็นเมืองที่ได้รับสมญาณามว่าเป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ เนื่องจากวัฒนธรรมของผู้คนในเมืองนี้การเที่ยวชมความสวยงามของสวนสาธารณะ โดยสวนสาธารณะที่เป็นแหล่งสำคัญและนิยมท่องเที่ยว คือ สวนสาธารณะแคสเซิลที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด และยังมีห้องสมุดประจำเมืองไว้บริการ และยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศสวีเดนอีกด้วย

 

Source : designboom

ข้อมูลเพิ่มเติม : swedishgardens