ในปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยหลายอย่าง รวมถึงการออกแบบที่นิยมเน้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เพื่อประหยัดพลังงานและปลอดภัยจากสารเคมี

 

โดยผลิตภัณฑ์จาก gosun ได้ออกแบบหม้อหุงที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ด้วยเทคโนโลยีหลอดสูญญากาศที่มีความสะอาด ปลอดภัย ที่ช่วยให้อาหารสุกภายในเวลา 20 นาที ไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่ ผักต้ม ปลาทอด หรือเนื้อย่าง ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นเรื่องที่หลายคนต่างให้ความสนใจ นอกจากจะแปรเป็นเป็นไฟฟ้าได้แล้ว แสงอาทิตย์ยังสามารถทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ หากสะท้อนกับวัสถุหนึ่ง แล้วแสงตกกระทบกับจุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานานๆ

 


ซึ่ง gosun ได้ใช้หลักและวิธีการเดียวกันนี้ในการทำให้อาหารสุก ด้วยการออกแบบสุดพิเศษที่ทำให้แสงแดดสะท้อนลงบนหลอดสูญญากาศ ซึ่งร้อยละ 80 ของแสงแดด สามารถแปลงเป็นความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 550 องศาฟาเรนไฮน์ และถึงแม้ภายในหม้อจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ผิวด้านนอกของผลิตภัณฑ์ยังคงมีอุณหภูมิเย็นแบบปกติ นอกจากนั้นการทำอาหารจากหม้อพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยคงคุณค่าทางสารอาหารได้มากกว่าการปรุงอาหารแบบเดิมๆ

 


นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์นี้ ยังสอดคล้องกับองกรณ์สหประชาชาติ ที่พบว่าผู้คนกว่า 3,000 ล้านคน กำลังประสบปัญหาสุขภาพ เนื่องจากประกอบอาหารจากเชื้อเพลิงที่ทำร้ายสุขภาพของตนเอง และก่อให้เกิดปัญหาเสียชีวิตก่อนกำหนด อันมีสาเหตุจากควันพิษและมลภาวะ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสุขภาพ จึงกายเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากของสุขภาวะทางร่างกายของผู้คน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ยังช่วยลดการเผาไหม้ ที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการใช้พลังงานไม่จำเป็นอีกด้วย

 

Source : designboom