โดย EkoFARMER ถูกออกแบบขึ้นเพราะการเพาะปลูกในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก แต่องกรณ์ Exsilio Oy ในประเทศฟินแลนด์ ได้คิดแนวทางพร้อมออกแบบโรงเรือนขนาดกระทัดรัด ที่สามารถเพาะปลูกผักได้ในพื้นที่จำกัด หรือแม้กระทั่งที่ว่างข้างถนน


กว่าสิบปีที่ผ่านมาการเพาะปลูกได้รับความนิยมแค่ในแถบพื้นที่ทางชนบท หรือในฟาร์มแถบชานเมือง ซึ่งในประเทศฟินแลนด์ ผู้คนบางส่วนได้พยายามปลูกพืชบนดาดฟ้า แต่การเพาะปลูกเต็มไปด้วยความซับซ้อน และปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้พืชไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ อีกทั้งในเมืองใหญ่ ไม่เหมาะที่จะทำการเพาะปลูก เนื่องด้วยพื้นที่รอบ ๆ บริเวณเต็มไปด้วยตึกสูง และตรอกซอยแคบ ๆ


ดังนั้นองค์กรณ์ Exsilio Oy ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกแบบฟาร์มผักที่สามารถเติบโตได้ในพื้นที่แคบ โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้ออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการเพาะปลูก ไม่ใช่สำหรับรับประทานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการซื้อขายในอนาคต


EkoFARMER ได้ถูกออกแบบในลักษณะโรงเรือนขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับธุรกิจทางเลือก เช่น การปลูกสลัด สมุนไพร หรือพืชใบเขียว ทั้งนี้การออกแบบฟาร์มกล่องไม่เพียงแต่เป็นผลดีในระยะยาว สำหรับการลดพื้นที่ในการเพาะปลูกเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรที่ต้องการหารายได้ หาแนวทางในการทำธุรกิจ และยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในแง่ของการช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานได้อีกด้วย

 

Source : inhabitat