พบกับ “‘bend” ม้านั่งสุดพิเศษ ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับรูปลักษณ์ได้อย่างอิสระ และการออกแบบคอเล็คชั่นให้โซฟามีความยืดหยุ่น ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคลื่นน้ำ ที่ไหลโค้งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จึงทำให้การออกแบบม้านั่งตัวนี้ ปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากสถานการณ์ เช่น ปรับเป็นโซฟาแบบวงกลม แบบเรียงตัวยาว หรือ ปรับให้มีที่ว่างตรงกลางสำหรับต้นไม้ 


โดยม้านั่งชุดนี้ ได้เปิดตัวแล้วที่งาน Orgatec ประเทศเยอรมณี เมื่อเดือน ตุลาคม ปี 2016 ซึ่งจุดเด่นของม้านั่งนี้ คือ การออกแบบโซฟาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งการปรับแต่งโซฟาชุดนี้ สามารถทำได้หลากหลาย ดังตัวอย่าง อาทิ การปรับโต๊ะให้มีพนักพิงหลังอันเล็ก ๆ หรือใส่โต๊ะกลมสำหรับวางของไว้ตรงกลางโซฟา


ทั้งนี้ชุดโซฟานี้ถูกสร้างออกมาเพื่อตอบรับความต้องการของผู้ใช้ ตามหลัก Ergonomics ที่เน้นการศึกษาสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม และยังคงคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ แน่นอนว่าไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้นั้นแต่กต่างกัน หากต้องการม้านั่งที่สามารถปรับรูปแบบได้ ก็จะทำให้ประหยัดทรัพยากร และลดพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น


Source : designboom