การพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นแนวคิดสำคัญ ที่ช่วยนำเสนอมุมมองของมนุษย์ให้ตระหนักถึงขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก ด้วยหัวใจหลักที่ว่า “สร้างความเป็นอยู่ที่ดีและรักษาระบบนิเวศน์เพื่อความสมดุล” โดย Hill Country House เป็นหนึ่งในหมู่บ้านต้นแบบที่มีการพัฒนาเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ ออกแบบโดย Miro Rivera ภายใต้ขนาดพื้นที่ 5,100 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

Miro Rivera สถาปนิกผู้ออกแบบกล่าวถึง Hill Country House ไว้ว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากคู่สามีภรรยาที่พึ่งเสร็จพิธีสมรส ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ชนบทส่วนตัว ให้กลายเป็น Sanctuary ขนาดย่อม เพื่อใช้สำหรับอยู่อาศัยและแบ่งปันแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา โดยที่บ้านหลังนี้ยังต้องสามารถผลิตพลังงานไว้ใช้ได้เอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานจากเทศบาลส่วนกลางไปในตัว”

  • Hill Country House ได้ผ่านการรับรองจาก LEED ในส่วนของการใช้แผงโซล่าเซลล์ ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 8 กิโลวัตถ์ หรือคิดเป็นจำนวน 61 เปอร์เซ็นต์ต่อปี อีกทั้งภายในบ้านยังมีระบบทำความร้อนส่วนตัว ซึ่งใช้พลังงานความร้อนจากใต้ดินในการให้พลังงาน

การออกแบบ Hill Country House ได้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ จัดทำเป็นโครงสร้างและออกแบบให้มีความกลมกลืนไปกับบริบทแวดล้อม อาทิ หลังคาพื้นผิวหยาบที่ล้อไปกับลำดับความสูงของหุบเขาโดยรอบ, ปล่องไฟจากหินปูน (ได้รับแรงบันดาลจากโรงเก็บหินในท้องถิ่น), พื้นที่ห้องนั่งเล่นและเคาน์เตอร์ครัวที่ใช้วัสดุจากหินท้องถิ่น (Soap Stone) เป็นต้น

การออกแบบทั้งหมดได้มีการจัดวางและขึ้นโครงสร้างอย่างระมัดระวัง แบบแปลนห้องและตามทางเดินได้มีการคำนวณพื้นที่ใช้สอยให้มีความกว้างเป็นขนาด 2 เท่ามากกว่าบ้านปกติทั่วไป ตามทางเดินภายในได้มีการสร้างลูกเล่นจากแสงที่ส่องลอดเข้ามาตกกระทบอันแตกต่าง (ทุกห้องภายใน Hill Country House จะมีมุมหน้าต่างเพื่อเปิดรับแสง และยังทำหน้าที่เป็นจุดชมวิวธรรมชาติภายนอก) ทางด้านโครงสร้างทั้งหมดเน้นการใช้อลูมิเนียมและไม้ต่อเติมตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผนังหรือพื้น ทั้งนี้ก็เพื่อสอดคล้องไปกับกลิ่นอายชนบทอันแสนอบอุ่นของรัฐเท็กซัสในทวีปอเมริกาเหนือ

www.archdaily.com