วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เตรียมจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมในการจัดงานใหญ่ระดับอาเซียน “งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561” (National Engineering 2018) ซึ่งปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Engineering for Society; Smart Engineering, Smart Life,Smart Nation งานสัมมนาวิชาการและแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนวัตกรรมวิศวกรรมเปลี่ยนโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้ใหม่และรักษามาตรฐานทางด้านวิศวกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ พร้อมยกระดับประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติจากพันธมิตรได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (AI) ที่จะเข้ามามีบทบาทในงานบริการสาธารณะ และเทคโนโลยี “Smart Home บ้านอัจฉริยะ เพื่อบ้านที่ทันสมัย www.nationalengineering18.com or facebook.com/NationalEngineeringByEIT or call 0-2184-4600-9.