ปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ และยังส่งต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในหลาย ๆ ภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดจากการผสมผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็คือ ประสิทธิภาพความแม่นยำ และประโยชน์ทางศรษฐกิจที่จะเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้น
หุ่นยนต์ก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของปัจจุบันนี้ ที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ประกอบการด้านการก่อสร้างอย่างแม่นยำ
โดยหุ่นยนต์ก่อสร้างที่น่าจับตามองคือ
  1. หุ่นยนต์ผูกลวดเหล็กที่ใช้ในงานฐานราก ช่วยให้สามารถก่อสร้างได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า ลดต้นทุนได้ถึง 50 %
  2. หุ่นยนต์เรียงอิฐ ช่วยให้สามารถก่อสร้างได้เร็วขึ้นถึง 5 เท่า ลดต้นทุนแรงงานได้ถึง 30 %
ในส่วนของหุ่นยนต์ก่ออิฐนั้นจะช่วยให้การก่อสร้างสามารถดำเนินไปได้เร็วขึ้นถึง 5 เท่า ลดต้นทุนแรงงานได้ถึง 30 %  หุ่นยนต์ก่ออิฐตัวนี้ สามารถหยิบจับก้อนอิฐ ปาดปูนก่อ พร้อมติดตั้ง ก่ออิฐได้โดยอัตโนมัติ ตัวเครื่องควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงสามารถระบุสัดส่วนความกว้างยาวของผนังได้

ไม่เพียงแต่ทำความรู้จัก เข้าใจและนำเทคโนโลยีข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ อุตสาหกรรมก่อสร้าง หากแต่ผู้ประกอบการ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างควรที่จะต้องร่วมมือกับผู้พัฒนาเทคโนโลยี หรือเจ้าของเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณ: https://www.youtube.com/watch?v=qHhi4D3lTJ4