“บ้านพระประแดง” ตั้งอยู่ในย่านชุมชนประกอบไปด้วยบ้านหลังเล็กๆจำนวนมาก ซึ่งกำลังถูกแทนที่ด้วยอาคารสูง เป็นผลงานการออกแบบของ all(zone) ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดจากพื้นที่จำกัด และสามารถตอบสนองต่อบริบทรอบด้าน

กิจกรรมภายในบ้านถูกจัดสรรให้อยู่รอบแกนกลาง ซึ่งถูกออกแบบจากลักษณะของร้านค้าแนวอาคารพาณิชย์ในประเทศเขตร้อน พื้นที่ว่างนี้ช่วยทั้งเรื่องการระบายอากาศและแสงสว่างในแต่ละห้อง ขอบนอกอาคารถูกหุ้มด้วยคอนกรีตบล็อกที่ผลิตมาโดยเฉพาะ เพื่อทำให้เกิดความเป็นส่วนตัว และเชื่อมอาคารกับชุมชนโดยรอบ

เนื้อหาและที่มาจาก: https://www.designboom.com/architecture/all-zone-phra-pradeang-house-bangkok-thailand-01-25-2019