จากเหตุธรณีพิโรธที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาร์ อิตาลี ชิลี ญี่ปุ่น หรือบริเวณรอยต่อวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) อื่น ๆ ทั่วโลก ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินมากมาย และหากอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกแถวหน้าของประเทศ ได้แนะวิธี การตรวจสอบอาคารหลังแผ่นดินไหว ที่สามารถทำได้อย่างง่าย ๆ 4 ข้อ ดังนี้

1. “ตรวจสอบดิ่ง-ฉากของอาคาร” ว่าอาคารของเรานั้นยังดิ่งและฉาก (และระนาบ) ดีอยู่หรือไม่ ตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ที่เรามี ไม่ว่าจะเป็นกล้อง survey หรือว่าจะเป็นลูกดิ่ง หรือว่าจะเป็นลูกแก้ว ตรวจว่าเป็นอย่างไร หากทุกอย่างปกติ ก็ผ่านข้อ 1 ไปได้

2. “ตรวจสอบสภาวะรอยร้าว” ตรวจสอบให้หมดไม่ว่าจะเป็นส่วนของโครงสร้าง หรือส่วนสถาปัตยกรรม เน้นการตรวจสอบรอยใหม่ ๆ  (รอยเก่าที่เป็นจนตะไคร่ขึ้นอาจจะไม่จำเป็น) โดยเฉพาะรอยร้าวในลักษณะ “เฉียง ๆ” หากไม่มีรอยพวกนี้ก็ถือว่าผ่านข้อที่ 2

3. “ตรวจสอบงานระบบ” โดยเฉพาะทางแนว “ดิ่ง” เปิดช่องชาปต์ดูว่าท่อต่าง ๆ นั้นเอียงหรือไม่ อุปกรณ์การยึดเกาะทั้งหลายสมบูรณ์อยู่หรือ มีท่อแตกหรือเอียงหรือไม่ ระบบลิฟท์ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องตรวจสอบการทำงาน ลองเปิดน้ำ เปิดไฟ เปิดแอร์ดูสักพักว่า ทุกอย่างทำงานเป็นปกติหรือไม่

4. “ตรวจสอบหน้าต่าง” และระบบ curtain wall ว่ากระจกต่าง ๆ นั้นยังติดสนิทดีหรือไม่ ลองเอามือผลักดูเบา ๆ หากชั้นไม่สูงมากก็อาจจะเอาน้ำฉีดทดสอบดูได้ หากทุกอย่างปกติ ก็ถือว่าข้อสุดท้ายผ่าน

การตรวจสอบดังกล่าว ถือเป็นวิธีการเบื้องต้นอย่างง่าย ๆ สถาปนิกหรือชาวบ้านทั่วไป สามารถตรวจสอบอาคาร หรือที่อยู่อาศัยของท่านหลังแผ่นดินไหวได้ เพื่อเสริมความมั่นใจหลังเกิดเหตุไม่คาดฝัน และเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ก่อนเกิดความเสียหายใด ๆ เพิ่มเติม

Previous articleTCEB จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี
Next articleเปิดตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว ด้วยนวัตกรรมอิฐธรรมชาติจาก BioMason
บรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เคยเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประจำสำนักข่าวหลักในประเทศ 2 แห่ง ปัจจุบันผันมาเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าววงการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม