โครงการผู้ตรวจสอบอาคารพบประชาชน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีแรกในงานสถาปนิก’60 และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แปลกใหม่และน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยบริษัททีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมมือกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นผู้จัดขึ้น

กิจกรรมนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาที่ดิน(เจ้าของอาคาร), ผู้บริหารอาคาร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบอาคารเพื่อขอคำปรึกษา และข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย

“จากเหตุการณ์อัคคีภัยในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ในนามสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ดูแลรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยอาคาร ทั้งอาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ซึ่งยังมีอาคารที่ละเลย ไม่มีการตรวจสอบอาคารจำนวนมาก ประชาชนทั่วไปควรรู้ไว้เมื่อเข้าไปใช้อาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าไปใช้อาคารเอง และอาคารที่ไม่เข้าข่าย เช่น โรงเรียน หอพัก อาคารบ้านเรือน ตึกแถว ผู้ตรวจสอบอาคารจะแนะนำอาคารของท่าน ว่าอาคารของท่านเป็นอาคารประเภทอะไร มีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร จากคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมาย และเป็นสมาชิกผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เข้าประจำบูธ เพื่อตอบคำถามและให้คำปรึกษาเจ้าของอาคาร ประชาชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ”

จากการค้นพบข้อเท็จจริงที่ว่า มีอาคารที่ละเลย ไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานอาคารจำนวนมาก อีกทั้งการเล็งเห็นปัญหาและความเสียหายมากมายอันเกิดจากเหตุการณ์อัคคีภัย ทำให้สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เกิดความคิดในการรณรงค์และให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้บริการคำปรึกษาแก่เจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร ประชาชนทั่วไป ฯลฯ ให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ใช้อาคารเอง

โดยกิจกรรมภายในงาน จะเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาคารของผู้ที่เข้าไปขอคำปรึกษาทุกท่าน ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไร ซึ่งผู้ที่มาให้คำปรึกษาจะเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมาย และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ที่จะมาเข้าประจำบูธเพื่อตอบคำถามและให้คำปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้สนใจต้องการรับความรู้เพิ่มเติมหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารของตน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถมาพบกันได้ที่งานสถาปนิก’60 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น.