Sasha Trubetskoy สร้างสรรค์แผนที่กราฟฟิคโดยใช้การออกแบบสไตล์เดียวกับการออกแบบซับเวย์ มีโครงสร้างเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งยังบอกเส้นทางการหยุดรถและเส้นทางเชื่อมไปถนนสายอื่น ถือเป็นแผนที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนใช้ถนนในกรุงโรมได้ดีเลยทีเดียว

ดังที่เห็นในภาพ ถึงแม้ว่าถนนทุกเส้นจะมีทางไปถึง Rome ได้แต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะนึกภาพขอบเขตและภาพพื้นที่อันกว้างใหญ่ได้อย่างชัดเจน และทางเชื่อมต่ออันซับซ้อนก็เป็นปัญญาด้วยเช่นกัน Sasha Trubetskoy นักศึกษาภาควิชาสถิติแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกรับอาสาย่อขนาดแผ่นดินอันกว้างใหญ่ให้กลายเป็นภาพกราฟฟิคที่ง่ายและรวดเร็วต่อการทำความเข้าใจ และไม่กี่สัปดาห์หลังการวิจัยโดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลประวัติศาตร์แล้ว Trubetskoy ได้ออกแบบแผนที่ ของถนนโรมัน อ้างอิงจากพื้นที่ CA. 125 AD. โดยใช้การออกแบบสไตล์เดียวกันกับการออกแบบซับเวย์

แผนที่สไตล์ซับเวย์อ้างอิงมาจาก พื้นที่ CA. 125 AD.

แผนภาพของ Trubetskoy แสดงจุดหยุดรถและจุดเปลี่ยนเส้นทางที่สำคัญ ๆ บนท้องถนนเอาไว้เหมือนกับแผนที่ทั่วไป ส่วนที่เป็นสีจะเป็นตัวบอกเส้นทางบนท้องถนน เส้นทางทั้งหมดจะรวมทั้งชื่อหลักของถนน เช่น via appia หรือ via militaris และเส้นทางที่ไม่รู้ชื่อทางประวัติศาสตร์ ซึ่งบางชื่อก็ถูกคิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการทำกราฟฟิค Trubetskoy เล่าถึงขั้นตอนการสร้างและการเก็บรายละเอียดต่าง ๆ และยังบอกอีกว่ามันเป็นอณาเขตที่กว้างขวางซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว ‘ขั้นตอนที่หนักที่สุดตอนทำคือการเลือกว่าถนนและเมืองไหนต้องเอามารวมกัน หรืออันไหนต้องแยกกัน ไม่มีทางที่ผมจะเอาถนนทั้งหมดมารวมกันได้ ทุกที่ล้วนมีถนนหลักของมัน’

เส้นทางทั้งหมดจะรวมทั้งชื่อหลักของถนน เช่น via appia หรือ via militaris

ส่วนที่เป็นสีจะเป็นตัวบอกเส้นทางบนท้องถนน

Trubetskoy กล่าวว่าชื่อของถนนบางสายก็สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการทำกราฟฟิค

เส้นสีแดง via egnatia คือถนนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยชาวโรมันในช่วงศตวรรษที่ 2

แผนภาพแสดงถึงจุดหยุดรถและจุดเปลี่ยนเส้นทางที่สำคัญ ๆ บนถนน

Source: designboom