สำหรับผู้ใช้งานถนนหลายท่าน การเดินเท้าบนถนนโดยไม่มีสิ่งปกป้องอาจเป็นสิ่งที่น่ากลัว ด้วยอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เคยเปิดเผยว่าพฤติกรรมการขับขี่เร็วเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะเมื่อเกิดจากรถยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ยิ่งเร็วมาก ก็ยิ่งสร้างความเสียหายมาก จึงมีงานออกแบบมากมายที่คิดค้นเพื่อเป็นวิธีชะลอความเร็วรถ และกำจัด หรืออย่างน้อยก็จำกัด ความเสียหายที่เกิดจากความเร็วของรถยนต์

  1. ลูกระนาด/เนินชะลอความเร็ว สามารถติดตั้งได้ทั้งที่ทางร่วม ทางแยก ในชุมชน หมู่บ้าน ในสถานศึกษา ฯลฯ เพื่อชะลอความเร็วได้ทั้งนั้น ด้วยวัสดุที่สามารถใช้เพียงปูนซีเมนต์และยางมะตอยกับหินคลุก รวมทั้งวิธีการสร้างที่ง่าย จึงทำให้ลูกระนาดเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อชะลอความเร็วที่พบได้ทั่วทุกที่ ทั้งที่สร้างอย่างได้มาตรฐานและที่ก่อสร้างกันเอง

มาตรฐานการก่อสร้างลูกระนาดตามกระทรวงมหาดไทย: โค้งพาราโบลาหรือหลังเรียบ ไม่เหมาะกับถนนที่มีปริมาณรถยนต์จราจรเกิน 500 คันต่อวัน ยาวตามแนวทิศทางการจราจรประมาณ 3.4 – 4.0 เมตร ควรติดตั้งให้ห่างกันประมาณ 80 – 130 เมต

  1. กล้องตรวจจับความเร็ว เพราะการขับรถเร็วเกินไปเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว กล้องตรวจจับความเร็วจึงเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายหรือเพียงเตือนผู้ขับขี่ให้ระลึกถึงความเร็วที่กำลังขับอยู่แล้วความเร็วสูงสุดที่สามารถขับได้ตามกฎหมาย
  2. ไม่ต้องใช้รถยนต์ไปเลย! ปอนเตเบดรา คือเมืองหลวงของแคว้นกาลิเซียในประเทศสเปนซึ่งเป็น “เมืองปลอดรถยนต์” คือให้ความสำคัญกับคนเดินเท้าในการวางผังเมือง ออกแบบถนนให้การใช้รถยนต์เป็นไปอย่างยากลำบากแต่อำนวยความสะดวกให้การเดินเท้าและจักรยาน ทำให้ได้รับรางวัลคุณภาพของเมืองและนโยบายคุณภาพชีวิต ระดับนานาชาติ เช่น รางวัลชนะเลิศจากคณะกรรมาธิการยุโรปด้านความปลอดภัยในเมืองในปี 2020

อ่านเพิ่มเติม : พาเยี่ยมชม “ปอนเตเบดรา”
ต้นแบบเมืองปลอดรถยนต์ อุบัติเหตุเป็นศูนย์
https://www.buildernews.in.th/archdesign-cate/41659

 

 

  1. ปฏิบัติตามกฎจราจร นอกเหนือจากการออกแบบให้มีลูกระนาด การติดตั้งกล้องตรวจจับผู้กระทำความผิด หรือการจัดการผังเมืองแล้ว ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนเอง ก็สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้ เพียงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมทางทุกคน ไม่ละเมิดกฎจราจร และขับขี่อย่างระมัดระวัง

Sources :

Previous articleคุยกับ “หมู DUCTSTORE” ถึงแนวคิดการออกแบบ Key Visual งานสถาปนิก’65
Next articleมอบความญี่ปุ่นให้ที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุปูพื้นและเสื่อทาทามิจาก มินิมะ เฮ้าส์ ในงานสถาปนิก’65