ลูกเนินชะลอความเร็วเป็นวิธีจำกัดความเร็วในการขับขี่ที่พบได้ทั่วแทบทุกพื้นที่เพราะสร้างง่าย วัสดุที่ใช้สามารถหาได้ทั่วไป อย่างไรก็ตามการสร้างลูกเนินชะลอความเร็วด้วยตัวเองก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะลักษณะไม่ได้มาตรฐานที่เหมาะสม BuilderNews จึงเปิด มาตรฐานเครื่องมือยับยั้งการจราจร โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาอ่านด้วยกัน

  1. เหมาะกับถนนที่มีปริมาณการจราจร ไม่เกิน 500 คันต่อวัน
  2. ความยาวตามแนวทิศทางการจราจร ยาวประมาณ 3.4 – 4.0 เมตร
  3. จากผิวจราจรประมาณ สูงประมาณ 80 – 130 เมตร
  4. หน้าตัดขวาง 4 ลักษณะ : โค้งหลังเต่า, โค้งวงกลม, โค้งพาราโบล่า และผิวบนแบนราบ

SOURCE :
http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/2_8.pdf