ภาพจาก สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

หลังเปิดประกวดตั้งชื่อสนามหญ้าอเนกประสงค์ (หน้าอาคาร SC3 ผลงานการออกแบบของสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ล่าสุด ศูนย์บริการการกีฬา ธรรมศาสตร์ เปิดเผยชื่อที่ชนะการประกวดแล้วว่าคือ “สนามราษฎร” หรือในภาษาอังกฤษว่า “People’s Park” จากผู้ส่งเข้าร่วมหลายท่าน โดยสนามหญ้าอเนกประสงค์ผืนใหญ่แห่งนี้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ออกกำลังกาย นั่งเล่นผ่อนคลาย หรือจะมาถ่ายรูปเล่นก็ได้

ภาพจาก ศูนย์บริการการกีฬา ธรรมศาสตร์

สำหรับอาคาร SC3 หรือ STUDY CENTER 3 สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ ได้อธิบายแนวคิดการออกแบบไว้ว่าเป็นการสะท้อนปรัชญาและแนวคิดการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้แบบ “ครูเพื่อศิษย์” (Teacher for pupils) และเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ เปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงเชาวน์ปัญญาและจิตสำนึกที่จะเป็นผู้นำแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบไร้พรมแดน ด้วยสถานที่ตั้ง ณ แกนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารแห่งนี้จะเป็นชุมชนของแหล่งเรียนรู้ (The Community of Learning Hub) ที่เปิดให้เข้าได้รอบด้านสำหรับการทำกิจกรรมและพบปะเพื่อนฝูง นอกจากนี้ยังเป็นสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (Architecture Encourages Multidisciplinary Learning) ด้วยการออกแบบที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนระหว่างแนวทางต่าง ๆ แต่ก็มีพื้นที่ส่วนตัวด้วย อาคารแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างเห็นได้ชัดด้วยกำแพงและพื้นที่สีเขียวต่าง ๆ ที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่ารื่นรมย์

 

Source:

ภาพจาก

Previous article“หลังคาเหล็กเซรามิก CMR” เบา เงียบ ลดเสียง
Next article“กระเบื้องฟอกอากาศ AIR ION” นวัตกรรมจัดการฝุ่น PM 2.5 แบบไม่ต้องใช้ไฟจาก COTTO