หลังคาไตรลอน ตราห้าห่วง รุ่นคูลซีรีส์ สีโพล่า ไวท์ ได้รับรองมาตรฐาน “ฉลากเขียว” เพียงรายเดียวในประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อทั้งช่างก่อสร้าง ผู้อยู่อาศัย แรงงานผู้ผลิต ที่สำคัญยังไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 100 %

กลุ่มมหพันธ์ โดยคุณประกรณ์ เมฆจำเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์แบรนด์ เฌอร่า และกระเบื้องหลังคาตราห้าห่วง ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง รับ “ฉลากเขียว” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคาจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อม สำหรับในปีนี้ หลังคาไตรลอน ตราห้าห่วง รุ่นคูลซีรีส์ สีโพล่า ไวท์ ได้รับรองมาตรฐาน “ฉลากเขียว” เพียงรายเดียวในประเทศไทย
เนื่องจากได้ผ่านการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีในขั้นตอนการผลิตจนเกิดเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงมือผู้บริโภค หลังคาไตรลอน ตราห้าห่วงจึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 100% (Zero Waste) ซึ่งนอกจาก ฉลากเขียว ประเทศไทยแล้ว ผลิตภัณฑ์ เฌอร่า และ ห้าห่วง ยังผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหลากหลายประเทศ อาทิ

-ฉลากคาร์บอน LEED จากสหรัฐอเมริกา
-Green label certificate (ฉลากเขียว) จากประเทศสิงคโปร์
-Green Choice Philippine ฉลากสิ่งแวดล้อม จากประเทศฟิลิปปินส์
-Environmental Product Declaration (EPD: ฉลากสิ่งแวดล้อมสากล) ISO 14025
-EN 15804 รายแรกของไทยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เฌอร่า และรายเดียวในเอเชียสำหรับกลุ่มหลังคาห้าห่วง

หลังคาไตรลอน ตราห้าห่วง รุ่นโพล่า ไวท์ ที่ได้รับรองมาตรฐาน “ฉลากเขียว” นั้น เป็นนวัตกรรมหลังคาเย็นด้วยสีกลุ่มคูลซีรีส์ ที่สามารถสะท้อนความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากถึง 80%* โดยใช้หลักการสะท้อนความร้อนที่ผิววัสดุให้มากที่สุด ทำให้ความร้อนส่วนใหญ่ถูกสะท้อนกลับโดยไม่เข้าสู่ตัวบ้าน บ้านจึงเย็นสบายโดยไม่ต้องพึ่งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาและช่วยประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ยังปลอดภัยเพราะปราศจากแร่ใยหิน ทนทานด้วยด้วยสารกันเชื้อราดำ ซิลเวอร์นาโน ป้องกันการเกิดราดำได้ยาวนาน

*จากผลการทดสอบค่าการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Source : matichon