ในยุคที่การรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญกับทุกฝ่าย เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศตามข้อตกลง COP26 แบรนด์สีอย่างเบเยอร์เองก็มุ่งสู่เป้านั้นเช่นกันด้วย 3 กระบวนทัศน์ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน

  • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง: สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการด้านการใช้งานและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อม ๆ กับคำนึงถึงการไม่สร้างผลกระทบ หรือลดการเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  • ระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบสิ้นเปลือง ลดปริมาณของเสียสู่โลกหรือใกล้เคียงศูนย์ (Almost zero waste) ด้วยกระบวนการ Circular economy แปรของเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ 100% (100% Reused cleaning water) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าถึง 85.39% ต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
  • รับรองมาตรฐานฉลากลดคาร์บอน โครงการฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประเภทผลิตภัณฑ์สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในผลิตภัณฑ์อย่างเช่น สีเบเยอร์ คูล ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศด้วยการทำให้ห้องเย็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้โตเต็มวัยมากถึง 13,778,078 ต้น หรือเทียบเท่าพื้นที่สวมลุมพินี จำนวน 192 แห่ง

ทั้งนี้เบเยอร์ยังประกาศพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและโลกในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามข้อตกลง COP26 (การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26) โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ จำนวน 5,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2032 หรือเฉลี่ยราว 550 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ดำเนินงานตามปณิธาน Eco-Wellness Innovation อย่างยั่งยืน

Previous articleเก้าอี้วัด? งานศิลปะ? รวมไอเดียจากเก้าอี้พลาสติก Monobloc ที่จะทำลายทุกภาพจำเดิมของคุณ
Next articleทิศทางอสังหาฯ ครึ่งปีหลัง 2565
สัญญาณฟื้นตัวกำลังมา โครงการเปิดใหม่เพียบ!