หลักในการออกแบบบ้านที่ดี ควรออกแบบบ้านให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะไม่อย่างนั้นเมื่ออยู่ไปจะรู้สึกอึดอัดและการระบายอากาศยังเป็นกระบวนการสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงอากาศที่มีกลิ่นอับเป็นอากาศที่บริสุทธิ์

วันนี้ BuilderNews จะพาไปรู้จัก Cross Ventilation” การออกแบบทิศทางลมในลักษณะของการระบายอากาศภายในบ้าน ด้วยลมจากธรรมชาติที่ช่วยทำให้บ้านดูโล่งโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ทำความรู้จัก Cross Ventilation”

Ventilation” ในภาษาสถาปัตยกรรม หมายถึง การจัดระบบการถ่ายเทอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร เพื่อทำให้คุณภาพอากาศภายในบ้านดีขึ้นและทำให้บ้านมีความโล่งโปร่ง มีลมพัดอยู่เรื่อย ๆตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยทำให้บ้านมีอากาศเย็นสบายและไม่อับชื้น

เมื่อคำว่า Cross + Ventilation มารวมกันจึงหมายถึง การระบายอากาศแบบลมผ่านอาคาร โดยใช้การวางตำแหน่งของหน้าต่างบนผนังห้องอย่างน้อยสองด้าน เพื่อให้มีช่องทางให้ลมเข้าและลมออกได้ จึงออกแบบวางตัวบ้านให้ด้านยาวของบ้านขวางทิศทางลมประจำปี

Credit photo by Pinterest

หลักการออกแบบทิศทางลมแบบ “Cross Ventilation”

การระบายอากาศของบ้านที่ดี สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนการออกแบบบ้าน โดยหลักการการระบายอากาศที่ใช้ลมประจำปีหรือลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำได้โดยการเจาะช่องหน้าต่างหรือช่องระบายอากาศที่ผนังอย่างน้อยสองด้าน เพื่อให้ลมพัดผ่านทะลุตัวอาคาร โดยนำความร้อนและความชื้นออกไปสู่ด้านนอก นอกจากนี้ด้านหนึ่งของตัวอาคารจะเปิดหน้าต่างหรือออกแบบช่องลมเพื่อรับลมเข้า ส่วนอีกด้านจะเปิดเพื่อให้ลมออd

Credit photo by Pinterest

ซึ่งข้อสำคัญในการออกแบบ Cross Ventilation ต้องออกแบบขนาดและตำแหน่งของช่องลมให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมหรือการออกแบบบ้าน โดยวางด้านยาวของบ้านพาดขวางทิศทางลม เพื่อให้หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศรับลมและระบายลมออกได้ การระบายอากาศสไตล์นี้ เหมาะสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่มากจนเกินไป เพื่อทำให้อากาศสามารถกระจายตัวได้อย่างทั่วถึง

Credit photo by Pinterest
Credit photo by Pinterest
Credit photo by Pinterest
Credit photo by Pinterest

ไอเดียการออกแบบบ้านแบบ Cross Ventilation นับว่าเป็นไอเดียการระบายอากาศในบ้านด้วยลมจากธรรมชาติ จึงช่วยลดการใช้พลังงานและสร้างความร่มรื่นเย็นสบายให้กับผู้พักอาศัยและยังสร้างสภาวะน่าสบายให้กับบ้านได้อย่างแท้จริง

Source

https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=45328

https://content.magicbricks.com/property-news/delhi-ncr-real-estate-news/the-importance-of-ventilation-in-buildings/83004.html