เชื่อว่าหลายท่านคงสงสัยกันมานาน ว่าเอกสาร BOQ นั้นคืออะไร และจำเป็นกับการสร้างบ้านของเราหรือไม่ แล้วถ้าจำเป็นใครจะเป็นผู้จัดทำ วันนี้ BuilderNews ขออาสาพาทุกท่านไปรู้จักกับ BOQ อย่างเจาะลึกทุกรายละเอียด

BOQ คืออะไร?

BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantities อธิบายสั้น ๆ คือเอกสารแสดงราคากลางในการก่อสร้าง ที่ใช้ในขั้นตอนการหาผู้รับเหมาก่อนก่อสร้างอาคาร โดยมีรายละเอียดรายการที่แสดงปริมาณงาน และราคาวัสดุก่อสร้างที่ถอดมาจากแบบก่อสร้างทั้งหมด ทั้งจากแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง และแบบวิศวกรรมระบบ

หมวดหมู่ของ BOQ

ปกติแล้วเอกสาร BOQ มักจะมีหมวดหมู่และสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน แต่รายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามการก่อสร้างของอาคารนั้น ๆ ประกอบไปด้วย

  • หมวดงานดินและการเตรียมงาน แสดงค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้าง เช่น การปรับพื้นที่หน้าดิน หรือการรื้ออาคารเก่า
  • หมวดงานโครงสร้าง แสดงรายละเอียดและปริมาณงานโครงสร้างทั้งหมด เช่น คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตหยาบ และไม้แบบ
  • หมวดงานสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วยงานหลังคา งานพื้น ผนัง ประตู และหน้าต่าง รวมไปถึงงานทาสี เช่น กระเบื้องหลังคา พื้นผิวซีเมนต์ ผนังคอนกรีต และงานตกแต่งบันได
  • หมวดงานระบบ ประกอบไปด้วยงานประปาและสุขาภิบาล งานไฟฟ้า และงานเดินท่ออากาศ
  • หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ
ตัวอย่างเอกสารรายการประเมินราคา BOQ พอสังเขป Credit Photo By dotproperty

Who: ใครเป็นคนทำ BOQ

ผู้จัดทำ BOQ หรือที่นิยมเรียกกันว่า ถอดรายการ BOQ แบ่งได้เป็นสองแบบดังนี้

แบบที่ 1 กรณีที่เจ้าของอาคารเป็นผู้ยื่นเอกสาร BOQ เอง อาจจะให้สถาปนิกทำให้หรือแล้วแต่ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเอกสาร BOQ เป็นราคากลางที่ให้เจ้าของอาคารเปรียบเทียบกับราคาของผู้รับเหมาแต่ละเจ้าว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหน และยังใช้ในการต่อรองราคาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ราคาก่อสร้างที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายได้

แบบที่ 2 กรณีที่ผู้รับเหมาเป็นผู้ทำเอกสาร BOQ จะระบุค่าใช้จ่ายและใช้เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาในการก่อสร้างกับเจ้าของอาคาร เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้รับเหมาและเจ้าของระหว่างการก่อสร้าง ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดวัสดุนอกเหนือจากในแบบก่อสร้าง

จะเห็นได้ว่า BOQ นับได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่ช่วยลดปัญหาระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา ในเรื่องของการหาราคากลางสำหรับค่าก่อสร้างที่เหมาะสมก่อนการเซ็นสัญญาก่อสร้างอาคาร

Source

https://www.dotproperty.co.th/blog/boq

https://www.pstconcrete.com/th/articles/250708-boq

 

Previous articleConstruction Robotics เทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมวงการก่อสร้างในอนาคต
Next articleแห้งไวทันใจใน 8 วิ! ด้วยนวัตกรรมเครื่องปั่นแห้ง SUITMATE® จาก NEW ATLAS TRADING ในงานสถาปนิก’65
สาวขี้อาย จบการศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ชอบแสงแดดยามบ่าย ไอซ์ลาเต้ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนใจทางด้านสถาปัตยกรรม