บริษัทสถาปนิก Knight Architects ร่วมมือกับบริษัทวิศวกรรม WSP Finland ออกแบบสะพานข้ามอ่าวในเมือง Helsinki ภายในโครงการที่อยู่อาศัย Kruunuvuorenrant ใช้ชื่อว่าสะพาน Kruunusillat สำหรับให้รถราง คนปั่นจักรยาน และคนเดินเท้า ข้ามฝั่งไปยังทิศตะวันออกของเมืองได้ง่ายดายขึ้น

สะพาน Kruunusillat มีความยาวทั้งสิ้น 1,167 เมตร พาดผ่านอ่าว Kruunuvuorensilta ระยะทางรวม 1.2 กิโลเมตร ภายใต้งบประมาณ 75 ล้านยูโร ซึ่งจะเชื่อม city centre เข้ากับโครงการที่อยู่อาศัย Kruunuvuorenranta ซึ่งเป็นโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2020 ประกอบด้วยจำนวนบัาน 6,000 หลัง ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัย 580,000m²

สะพาน Kruunusillat มีลักษณะเป็นสะพานขึง ซึ่งมีสายเคเบิลในการพยุงพื้นสะพาน ขึงไว้กับเสาสูงที่ออกแบบเป็นเหลี่ยมเพชร รูปสีเ่หลี่ยมข้าวหลามตัด มีความสูงประมาณ 135 เมตร ขณะที่ฐานสะพานเป็นตัวยกทางเดินเท้าและทางเดินรถรางให้ลอยขึ้นเหนือน้ำ

โดยการก่อสร้างสะพานจะเริ่มขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 และจะเปิดทางใช้อย่างเป็นทางการในปี 2025 ทั้งนี้หากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ สถาปนิกเชื่อว่าจะกลายเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในฟินแลนด์อย่างแน่นอน

1crown-bridges-knight-architects-helsinki-finland-new_dezeen_2364_ss_1-1024x731 1crown-bridges-knight-architects-helsinki-finland-new_dezeen_2364_ss_3-1024x731 1crown-bridges-knight-architects-helsinki-finland-new_dezeen_2364_ss_4-1024x731 1crown-bridges-knight-architects-helsinki-finland-new_dezeen_2364_ss_5-1024x732 1crown-bridges-knight-architects-helsinki-finland-new_dezeen_2364_ss_7-1024x732 1crown-bridges-knight-architects-helsinki-finland-new_dezeen_2364_ss_8-1024x732 1crown-bridges-knight-architects-helsinki-finland-new_dezeen_2364_ss_9-1024x732 1crown-bridges-knight-architects-helsinki-finland-new_dezeen_2364_col_5-1024x656

 

Source: inhanitatarchitectsjournal.co.ukwsp-pb.com

Previous article‘BuildTech Asia ครั้งที่ 6’ มหกรรมสิ่งก่อสร้างระดับโลก ชูเทคโนโลยีดิจิทัลและการผลิตถอดประกอบ
Next articleการจัดการและควบคุมเสียง ด้วยวัสดุดูดซับเสียง
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม