องค์กรไม่แสวงผลกำไร RCSF (rwanda cricket stadium foundation) เปิดตัวแคมเปญระดมทุนสำหรับสนามกีฬาคริกเก็ตโฉมใหม่ระดับมาตรฐานสากล และการสร้างพาวิลเลียน 3 หลังเรียงติดกันคล้ายภูเขาสามลูก ด้วยจำนวนเงินสูงถึง 250,000 ปอนด์ ในเมืองหลวงคิกาลี ประเทศรวันดา ทางแอฟริกาตะวันออก โดยแคมเปญดังกล่าวต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น ระบบเก็บน้ำฝน และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  (Land Use Technologies) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมทักษะทางด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน เอื้อให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กีฬาคริกเก็ต เป็นกีฬาที่เติบโตและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในประเทศรวันดา แต่กระนั้นก็ยังขาดสถานที่เล่นกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับ ดังนั้นองค์กร RCFS จึงก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างอาคารสำหรับการเล่นกีฬาคริกเก็ตโดยเฉพาะ และเพื่อให้ได้สนามคริกเก็ตที่ดีกว่าเดิม RCSF จึงได้ร่วมมือกับสมาคมคริกเก็ตแห่งรวันดา ในการสร้างให้สนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาเพื่อทุกคน หรือที่เรียกว่า ‘Sport For All’ เพื่อให้มั่นใจว่า ชาวรวันดาทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นเพ สามารถเข้าถึงกีฬาคริกเก็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน

1rwanda-cricket-pavilion-stadium-foundation-designboom-1800

สนามกีฬาคริกเก็ตและพาวิลเลียนจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ 4.5 เฮกเตอร์ ในเขตชานเมืองของคิกาลี เมืองหลวงของประเทศรวันดา โดยมีบริษัทสถาปนิก Architects Light Earth Designs เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเทคนิคการสร้างหลังคาเป็นแนวโค้ง โดยหลังคามุงด้วยกระเบื้องที่ทำจากดินอัดแรงแบบ Stabilized Soil

ทั้งนี้แรงบันดาลใจของการออกแบบพาวิลเลียนที่มีหลังคาเป็นแนวโค้งในสนามคริกเก็ตแห่งใหม่นั้น มาจาก 2 สิ่งด้วยกัน คือ 1.ลักษณะภูมิประเทศของรวันดา ที่เป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบ และ 2.ทิศทางการเด้งของลูกคริกเก็ต ทำให้เกิดเป็นพาวิลเลียนที่มีรูปร่างโค้งเหมือนภูเขาที่ตั้งเรียงเป็นแนวสโลปไล่ระดับลง ทั้งหมด 3 หลังด้วยกัน โดยพาวิลเลียนหลังแรกจะเป็นพื้นที่ส่วนรวม ประกอบด้วยร้านอาหาร และบาร์ มีขนาดความกว้างทั้งสิ้น 16 เมตร หลังต่อมา กว้าง 12.5 เมตร ประกอบด้วยห้องแต่งตัวนักกีฬาและกรรมการ รวมถึงคลับเฮาส์ ที่มีบริการตรวจหาเชื้อ HIV ให้กับคนในชุมชนฟรี และหลังสุดท้าย ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน คลังเก็บของ และลานชมวิว ทั้งสามหลัง หุ้มด้วยเศษกระเบื้องเซรามิก ที่จัดวางในรูปแบบ pixelating เป็นลายพืชสีเขียว ช่วยให่อาคารกลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบได้เป็นอย่างดี

1rwanda-cricket-pavilion-stadium-foundation-designboom-03

สนามคริกเก็ตโฉมใหม่ เมื่อก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว จะกลายเป็นสถานที่สำหรับให้การศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น, สร้างงาน, แสดงให้ถึงโยชน์จากการออกแบบแบบยั่งยืน ตลอดจนนำมาซึ่งเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารรูปแบบใหม่แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศรวันดา

โดยเป้าหมายของแคมเปญระดมทุนเพื่อสร้างพาวิลเลียนและสนามใหม่ในเมืองคิกาลี อยู่ที่ 250,000 ปอนด์ ซึ่งจะสิ้นสุดการระดมทุนในวันที่ 15 ธันวาคม 2016

rwanda-cricket-pavilion-stadium-foundation-designboom-05

1rwanda-cricket-pavilion-stadium-foundation-designboom-04
Source: designboom

Previous articleสภาสถาปนิกจับมือแอพพลิแคดจัดอบรมการใช้ BIM
Next articleเศรษฐีอินโดนีเซีย สบโอกาส ฉวยอสังหาฯ สิงคโปร์
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม