Ross Barney Architects ออกแบบปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำชิคาโก้ ด้วยการเปิดพื้นที่โล่งพร้อมทางเดินเรียบชางฝั่ง ให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองได้เข้ามาสัมผัสกับความงดงามของแม่น้ำที่เป็นสายใยหล่อเลี้ยงสังคมเมืองได้เต็มที่ พร้อมเพิ่มเติมองค์ประกอบต่างๆ สำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนใจกลางเมืองอย่างเต็มรูปแบบ

โครงการก่อสร้างปรับทัศนีย์ภาพฝั่งแม่น้ำชิคาโกตลอดความยาว 1.5 ไมลล์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและเปิดให้บริการต่อประชาชนชาวเมืองชิคาโกแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ออกแบบโดย ross barney architects เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพจากเดิมที่เป็นเขตอุตสาหกรรม ให้กลายมาเป็นเส้นทางสัญจรสาธารณะที่มีความสวยงาม เปิดทิวทัศน์โล่งตลอดชายฝั่งด้วยการสร้างพื้นไล่ระดับลงไป ให้สัมผัสกับแม่น้ำโดยตรง สะท้อนให้เห็นความงดงามของแม่น้ำออกมาให้เห็นเด่นชัด สำหรับเป็นสถานที่ให้ทุกคนเข้ามาผ่อนคลาย พร้อมเติมเต็มด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และลานกิจกรรม

chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-11

การออกแบบพัฒนาพื้นที่ตามโครงการ ทาง ross barney architects ได้ใช้เวลาพัฒนาร่วมกับ Sasaki Associates เป็นเวลายาวนาน 15 ปี จึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยมีการก่อสร้างแบ่งออกเป็นเฟสต่างๆ เฟสแรกนั้นเป็นอนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกสงครามเวียดนาม ซึ่งเสร็จในปี 2009 และเฟสสองที่เป็นการก่อสร้าง bridgehouse museum plaza ริมแม่น้ำก็เสร็จสิ้นตามมาในปี 2015 ส่วนเฟสสุดท้ายที่เป็นการสร้างพื้นที่นั่งเล่นกลางแจ้งริมฝั่งแม่น้ำก็ได้สร้างเสร็จไปเมื่อเร็วๆ นี้

chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-1800

Carol Ross Barney หัวหน้าทีมออกแบบ ได้เปิดเผยว่า “แม่น้ำชิคาโกเป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่คู่เมืองชิคาโกมาตลอดหลายทศวรรษ ทั้งการเป็นสายใยแห่งวิถีชีวิตเมือง และเป็นเส้นทางสำหรับสัญจร เมื่อมีโครงการปรับปรุงทัศนียภาพตามลำน้ำ เราก็ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบด้านการออกแบบ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ ซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นจะมอบทัศนวิสัยที่เปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมเดิม สู่พพื้นที่สาธารณะริมน้ำในยุคสมัยใหม่”

ไฮไลท์เด่นของโครงการรวมไปถึง water plaza ลานน้ำพุกลางแจ้งสำหรับมอบความสนุกสานให้กับเด็กๆ, ท่าเทียบเรือมีการออกแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดบรอบ พร้อมด้วยบริการเช่าเรือคายัคสำหรับให้ผู้คนได้พายเรือเล่นในแม่น้ำ, สวนหย่อมและสนามหญ้าสำหรับการพักผ่อน, พื้นที่สำหรับตกปลา, สะพานเชื่อมข้ามแม่น้ำ, และทางเดินริมแม่น้ำเปิดโล่งที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดตามแนวชายฝั่งจากถนนหลัก ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเป็นพื้นที่สาธารณะ ตอบโจทย์การใช้งานได้หลายรูปแบบเพื่อมอบความสุขให้กับผู้คนอย่างแท้จริง

chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-10 chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-09 chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-08 chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-07 chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-05 chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-04 chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-03 chicago-riverwalk-phase-3-ross-barney-architects-sasaki-associates-designboom-02

Source : designboom

Previous articleส.ธุรกิจรับสร้างบ้านนำสมาชิกดูงานที่ญี่ปุ่น
Next articleเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เลียนแบบการทำงานของหัวใจมนุษย์ หยุดการใช้สัตว์
ทดลองทางการแพทย์!!
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านรถเพื่อการพาณิชย์ การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม