The Green Planet Dubai” ศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่นำไอเดียมาจากป่าศูนย์สูตร และอิงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจากศิลปะการพับกระดาษเป็นลูกบาศก์แบบญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า ‘origami’ ซึ่งลูกบาศก์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะคอยป้องกันสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใน ส่วนลูกบาศก์รอบนอกถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับปลูกพืชเขตร้อน รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แมลง และปลา กว่า 3,000 สปีชีส์ ที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายของประเทศดูไบ

เป้าหมายหลักของการออกแบบอาคารในลักษณะนี้ก็เพื่อให้ประชากรในดูไบเข้าใจถึงความเป็นไปของระบบนิเวศในเขตศูนย์สูตรซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายไปตามสภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ หรือสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และเข้าใจว่าพื้นที่ในเขตนั้นควรจะได้รับการใส่ใจดูแลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ผู้ที่เข้ามาภายใน Green Planet จะได้สัมผัสกับความสวยงามของอะควาเรียมและพืชนานาชนิด รวมทั้งเห็นถึงความสัมพันธ์ของแม่น้ำในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของวิวัฒนาการของพืชสปีชีส์ต่าง ๆ

5

นอกจากนี้ Green Planet ยังมีอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญเพื่อรองรับแขกที่มาเยือนร่วม 750,000 คนต่อปี โดยถูกออกแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีพร้อมทั้งห้องแล็บ และห้องเรียน สำหรับทดลองและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการสงวนรักษาถิ่นที่อยู่

ทั้งนี้ โปรเจค Green Planet เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตวบาล ร่วมมือกันโดยได้รับคำแนะนำจากบริษัทสถาปนิก Grout McTavish Architects ในการสร้างป่าฝนขึ้นท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายกลางดูไบ ซึ่งสภาพอากาศในดูไบก็ทำให้ทุกคนในทีมให้ความสนใจกับองค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ อย่างดวงอาทิตย์ น้ำ และดิน รวมทั้งศึกษาค้นคว้าวิธีการเพื่อให้สภาวะแวดล้อมที่ตนสร้างขึ้นคงอยู่และเจริญเติบโตต่อไปท่ามกลางบรรยากาศของทะเลทรายในดูไบ

8

จากความต้องการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งให้โอกาสนักเรียนได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบต่าง ๆ ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งคาดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจคในอนาคต อย่างเช่นโปรเจคเพื่อการอนุรักษ์น้ำ

ด้วยความที่น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่ามากในประเทศดูไบ Green Planet แห่งนี้จึงถูกนำมาพัฒนาให้กลายเป็นเหมือนเครื่องจักรที่กระจายความร้อนชื้นให้แก่ผู้อยู่อาศัย ซึ่งต้องพบเจอกับอุณหภูมิภายนอกที่สูงถึง 52 องศาเซลเซียส ยิ่งไปกว่านั้น อาคารหลังนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างง่ายขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น การวางแผนระบบชลประทานที่จะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ภายในอาคารและภายในป่าฝน

Green Planet Dubai สร้างเสร็จเมื่อปี 2016 โดยได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เรียนรู้ทางการศึกษาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอันดับต้น ๆ ของดูไบ และยังเป็นสถานที่ที่ให้ประสบการณ์ทางด้านระบบนิเวศแก่ผู้สนใจ รวมทั้งช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตมากกว่าที่เป็นอยู่

6

Untitled

Capture

 

PROJECT INFO

LOCATION: Dubai, UAE

CLIENT/OWNER: Meraas Holdings

TEAM: Clive Grout (Principal)
Brad McTavish (Principal)
Alex McCumber
John Jones
Andrew Carruthers
Toshi Suzuki
Kahn Tran
Michelle Ventresca

CONSULTANTS
Mechanical Engineer: Buro Happold Consulting Engineers
Other: Gallagher and Associates
Other: Studio Hansen Roberts
Other: Jim Peterson Design Associates
Other: Ted Maranda & Associates
Other: Rob Halpern
Interior and Lighting Designer: CD+M Lighting Design Group, LLC

PROJECT STATUSBuilt

YEAR COMPLETED2016

SIZE60,000 sq. feet

TYPE: Exhibit
Entertainment
Education

SCOPENew Construction

 

Source: architectmagazine

Previous articleไฟถนน Solar-Kinetic สะสมพลังงานจากการก้าวเดิน สว่างไสวทั่วลาสเวกัส
Next articleด้วยความอาลัย ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ สถาปนิกชั้นครู ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านงานออกแบบ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม