สถาปัตยกรรมสมัยใหม่มักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เข้าไปรุกล้ำถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าเป็นส่วนใหญ่ จนทำให้ McGregor Coxall บริษัทออกแบบในออสเตรเลีย เกิดไอเดียสร้างโปรเจคใหม่ขึ้นเพื่อนกโดยเฉพาะโดยใช้ชื่อโปรเจคว่า “Bird Airport” หรือจะเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือที่สำหรับหลบภัยของนกซึ่งนับเป็นที่แรกในโลก สร้างจากพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ฝังกลบขยะในเมืองใหม่หลินกั่ง ประเทศจีน

ในแต่ละปี มีนกมากกว่า 50 ล้านตัว เดินทางจากภูมิภาคแอนตาร์กติกไปยังเส้นทางบินนกอพยพ Asian-Australian Flyway (EAFF) ซึ่ง 1 ใน 5 ของนกน้ำทั่วโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ก็บินผ่านเส้นทางนี้ และจำนวนของนกเหล่านี้ก็ค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ เช่นกัน

bird-airport-china-1020x530

เพื่อแก้ปัญหานกสูญพันธุ์ ท่าเรือเทียนจินจึงเกิดไอเดียให้ดีไซเนอร์ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำสำหรับนกอพยพแห่งนี้ขึ้น บนพื้นที่ชุ่มน้ำขนาด 600,000 ตารางเมตร สำหรับเป็นที่พักพิงของนก รวมทั้งใช้เป็นที่สำหรับผสมพันธุ์อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้สำหรับชะล้างพื้นที่ชุ่มน้ำ ด้วยการนำเอาน้ำทิ้งและน้ำฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

0586SHA-LINGANG-ECO-PARK_IMAGE-1-1020x610

Adrian McGregor ซีอีโอและดีไซเนอร์หลักของ McGregor Coxall เล่าถึงแรงบันดาลใจของโปรเจคนี้ว่า “เส้นทางบินนกอพยพ ยังคงเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคนทั่วไป และจะเป็นเหมือนแหล่งที่อยู่ของนกที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งจะเป็นเหมือนปอดแห่งใหม่ และพื้นที่สีเขียวของเมืองเทียนจินด้วยเช่นกัน” ซึ่งประชากรในเมืองเทียนจินจะได้รับประโยชน์จากเส้นทางบินนี้ในด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ โปรเจคการสร้างเส้นทางบินจะเริ่มก่อสร้างจริงในปลายปี 2017 และจะแล้วเสร็จในปี 2018

LINGANG-ECO-PARK_-2-1020x610

LINGANG-ECO-PARK_-3-1020x610

LINGANG-ECO-PARK_-4-1020x610

LINGANG-ECO-PARK_-6-1020x610 LINGANG-ECO-PARK_-7-1020x610
Source: inhabitat